Beketovova řada kovů

Vydáno: 24. 06. 2022; Poslední aktualizace: 29. 05. 2024; Autor: Zdeněk Moravec

Beketovova řada kovů řadí kovy podle hodnoty standardního elektrodového potenciálu. Vytvořil ji ruský chemik Nikolaj Nikolajevič Beketov.

Můžeme snadno odlišit neušlechtilé kovy od ušlechtilých. Neušlechtilé mají záporný elektrodový potenciál, ušlechtilé kladný. Nulový potenciál má vodíková elektroda, její definice je zde.

Cs – Li – K – Ba – Sr – Ca – Na – La – Mg – Be – Al – Zr – Mn – Cr – Zn – Fe – Cd – Tl – Co – Ni – Sn – Pb – W – H – Cu – Ag – Hg – Pd – Au

Neušlechtilé kovy dokáží vytěsnit vodík z neoxidujících kyselin, např. kyseliny chlorovodíkové:

Ca + 2 HCl → CaCl2 + H2
Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Ušlechtilé kovy reagují jen s oxidujícími kyselinami, ale nedochází k uvolnění vodíku. Měď lze rozpustit v koncentrované kyselině sírové nebo dusičné, probíhající reakce můžeme popsat takto:

Cu + 2 H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2 H2O
Cu + 2 HNO3 → CuO + 2 NO2 + H2O

Kovy se zápornějším potenciálem dokáží vytěsnit ušlechtilejší kovy z jejich sloučenin:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
Zn + PbSO4 → ZnSO4 + Pb

Hodnoty elektrodových poteciálů

SystémElektrodový potenciál [V]
Cs+/Cs-3,08
Li+/Li-3,05
K+/K-2,92
Ba2+/Ba-2,90
Ca2+/Ca-2,87
Na+/Na-2,71
La3+/La-2,52
Mg2+/Mg-2,37
Be2+/Be-1,85
Al3+/Al-1,66
Zr4+/Zr-1,54
Mn2+/Mn-1,19
Sn4+/Sn-1,07
Cr2+/Cr-0,91
Zn2+/Zn-0,76
Cr3+/Cr-0,74
Ga3+/Ga-0,549
Fe2+/Fe-0,44
Cd2+/Cd-0,40
Tl+/Tl-0,34
Co2+/Co-0,28
Ni2+/Ni-0,25
Ga+/Ga-0,2
Sn2+/Sn-0,14
Pb2+/Pb-0,13
W4+/W-0,12
W6+/W-0,09
H+/H20,00
Ge4+/Ge+0,12
Cu2+/Cu+0,34
Ag+/Ag+0,80
Hg2+/Hg+0,85
Pd2+/Pd+0,99
Pt2+/Pt+1,19
Au3+/Au+1,50

Další kapitoly