Rutherfordium

Rutherfordium, Rf, je 1. prvek z řady transaktinoidů, je silně radioaktivní. V přírodě se nevyskytuje, připravuje se v urychlovači, např. bombardováním terče z kalifornia atomy uhlíku.

Atomové číslo104Počet stabilních izotopů0
Atomová hmotnost257,7Elektronová konfigurace[Rn] 5f14 6d2 7s2
Teplota tání [°C]?Teplota varu [°C]?
Elektronegativita?Hustota [g.cm-3]≈23,2 (odhad)

Známe celkem 19 izotopů rutherfordia, 253Rf – 268Rf. Vzhledem k malému množství připraveného rutherfordia, nebylo možné dosud podrobně prozkoumat jeho fyzikálně-chemické vlastnosti. Očekává se, že půjde o nejtěžší známy prvek – hustota bude pravděpodobně větší než 23 g.cm-3, chemicky by se měl chovat jako těžší analog hafnia. Podobnost s prvky 4. skupiny byla experimentálně ověřena tvorbou aniontových chlorokomplexů reakcí s 12 M HCl.

Odkazy

  1. Rutherfordium na české wikipedii
  2. Rutherfordium na anglické wikipedii
  3. HÁLA, Jiří. Radioaktivní izotopy. Tišnov: Sursum, 2013, 374 s. ISBN 978-80-7323-248-1.

Navigace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.