Rutherfordium

Rutherfordium, Rf, je 1. prvek z řady transaktinoidů, je silně radioaktivní. V přírodě se nevyskytuje, připravuje se v urychlovači, např. bombardováním terče z kalifornia atomy uhlíku.

Vlastnosti rutherfordia
Atomové číslo 104 Počet stabilních izotopů 0
Atomová hmotnost 257,7 Elektronová konfigurace [Rn] 5f14 6d2 7s2
Teplota tání [°C] ? Teplota varu [°C] ?
Elektronegativita ? Hustota [g.cm-3] ≈23,2 (odhad)

Známe celkem 19 izotopů rutherfordia, 253Rf – 268Rf. Vzhledem k malému množství připraveného rutherfordia, nebylo možné dosud podrobně prozkoumat jeho fyzikálně-chemické vlastnosti. Očekává se, že půjde o nejtěžší známy prvek – hustota bude pravděpodobně větší než 23 g.cm-3, chemicky by se měl chovat jako těžší analog hafnia. Podobnost s prvky 4. skupiny byla experimentálně ověřena tvorbou aniontových chlorokomplexů reakcí s 12 M HCl.

Odkazy

  1. Rutherfordium na české wikipedii
  2. Rutherfordium na anglické wikipedii
  3. HÁLA, Jiří. Radioaktivní izotopy. Tišnov: Sursum, 2013, 374 s. ISBN 978-80-7323-248-1.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.