Schottkyho dioda

Schottkyho diody jsou prvky, které ke své činnosti využívají usměrňovací vlastnosti přechodu kov – polovodič N (Schottkyho přechodu). Velkou výhodou je, že v něm nedochází k injekci minoritních nosičů náboje. Vedení proudu je realizováno pouze majoritními nosiči, což přináší mnoho výhod. Schottkyho přechody mají v přímém směru menší úbytky napětí než přechod PN. Dále v přechodu kov – polovodič nevznikají oblasti s přebytečnou koncentrací minoritních nosičů náboje a majoritní nosiče, které jsou rozptýleny ve velmi krátkém čase (řádově 10-13 s). Z polovodiče N přecházejí do kovu horké elektrony z vrcholu energetické bariéry, které v kovu ztrácejí přebytek své energie a vracejí se energeticky na úroveň Fermiho hladiny v kovu WFk. To předurčuje Schottkyho diody pro zpracování signálů s vysokými kmitočty.

Schottkyho diody se používají v aplikacích pro vvf, kde nahrazují hrotové diody, proti nimž mají lepší mechanickou pevnost, reprodukovatelnost při výrobě, menší šum a vyšší závěrné napětí. Možnost použití je až do stovek GHz. Vzhledem k rychlým spínacím časům a malému napětí v přímém směru jsou Schottkyho diody předurčeny pro použití ve spínačích s dobou sepnutí jednotky nanosekund i menší, jako ochranné prvky a dále jako prvky rychlých logických integrovaných obvodů. Malé napětí v přímém směru umožňuje využívat Schotkyho diody ve výkonové technice jako usměrňovače a spínače s větší energetickou účinností, menšími rozměry a hmotností než u klasických diod.

Pojmenovány jsou po fyzikovi Walteru H. Schottkym.

Schématická značka Schottkyho diody

Schématická značka Schottkyho diody

Literatura

  1. Introduction to Schottky Rectifiers

Další kapitoly

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.