Dynamický rozptyl světla

Vydáno: 05. 07. 2022; Poslední aktualizace: 09. 09. 2023; Autor: Zdeněk Moravec

Dynamický rozptyl světla (Dynamic Light ScatteringDLS) je technika, kterou lze využít pro stanovení velikosti nanoskopických částic v suspenzích nebo roztocích polymerů. Měříme fluktuaci intenzity světla, které je rozptýleno pohybujícími se molekulami nebo částicemi ve vzorku.

Princip DLS. Zdroj: Mike Jones/Commons

Částice v suspenzi se vždy pohybují, to je způsobeno tzv. Brownovým pohybem. Původcem Brownova pohybu jsou náhodné srážky částic s molekulami kapaliny. Tento pohyb je dostatečně rychlý a jeho rychlost je dána velikostí částic. Velké částice se pohybují pomaleji než malé. Závislost velikosti částice a rychlosti jejího pohybu popisuje Stokesova–Einsteinova rovnice:

$$d(H) = \frac{kT}{3\pi\eta D}$$

, kde d(H) je tzv. hydrodynamický průměr, D – difuzní koeficient, k – Boltzmanova konstanta, T – termodynamická teplota a η je viskozita použité kapaliny. Hydrodynamický průměr je průměr molekuly nebo částice koloidu, ten zpravidla neodpovídá průměru vzorku v suchém stavu.

Schéma měření DLS. Zdroj: Sobarwiki/Commons

Literatura

Další kapitoly

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..