Neon

Neon je druhý nejlehčí vzácný plyn. Do dnešního dne se nepodařilo připravit žádnou neutrální sloučeninu neonu, pouze ionty, např. (NeAr)+, (NeH)+, (HeNe)+, připravené v MS spektrometrech. Dále známe systémy, kde atom neonu vystupuje jako host, např. endohedrální deriváty fullerenů.

Struktura klathrátu Ne
Struktura klathrátu Ne. Od Materialscientist
Vlastnosti neonu
Atomové číslo 10 Počet stabilních izotopů 3
Atomová hmotnost 20,183 Elektronová konfigurace [He] 2s2 2p6
Teplota tání [°C] -248,4 Teplota varu [°C] -245,9
Elektronegativita Hustota [g.cm-3] 0,901

V přírodě se vyskytuje jako směs tří izotopů, z nichž jeden je NMR aktivní.

Stabilní izotopy neonu vznikají ve hvězdách. Izotop 20Ne vzniká jadernou fúzí helia a kyslíku při teplotách nad 100 MK. Ve vesmíru je poměrně hojný, pátý nejrozšířenější prvek po vodíku, heliu, kyslíku a uhlíku. Na Zemi je díky své nízké hmotnosti vzácný.

Neon se vyskytuje jako monoatomický, díky čemuž je lehčí než kyslík a dusík v atmosféře. Balóny plněné neonem se ve vzduchu vznášejí nahoru, ale pomaleji než pokud by byly plněny heliem.

21Ne NMR

Izotop má jaderný spin 3/2, tzn. že jde o kvadrupolární jádro a poskytuje široké linie. Vzhledem k jeho nízké citlivosti a malému přirozenému zastoupení se dá měřit pouze v obohaceném stavu.

21Ne
Spin 3/2
Zastoupení v přírodě [%] 0,27
Jaderný magnetický moment μ/μN -0.661797
Rozsah chemických posunů -60 až 0 ppm
Citlivost vzhledem k 1H 6,64.10-4
Citlivost vzhledem k 13C 0,0391
Rezonanční frekvence v poli 1 T 3,3631

21Ne NMR posuny

Posun [ppm]
Ne (g) 0
Ne@C60 -2,9
Anionty endohedrálních derivátů fullerenů -3 – (-60)
Roztoky Ne -6 – (-20)
Endohedrální deriváty fullerenů -18 – (-40)

Odkazy

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

One Reply to “Neon”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.