Hafnium

Hafnium, Hf, je kov, vlastnostmi podobný zirkoniu, jeho barva je šedá až stříbrná.

Protonové číslo72Počet stabilních izotopů5
Atomová hmotnost178,49Elektronová konfigurace[Xe] 4f14 5d2 6s2
Teplota tání [°C]2233Teplota varu [°C]4603
Elektronegativita1,3Hustota [g.cm-3]13,31

V zemské kůře je hafnium vzácné, vyskytuje se pouze jako příměs. Získává se extrakcí, kdy se využívá rozdílné rozpustnosti solí hafnia a zirkonia.

Jemně práškové hafnium je pyroforické, v hrubší formě se na vzduchu pasivuje. Vytváří stabilní sloučeniny v oxidačním stavu IV, nižší oxidační stavy jsou nestabilní. Halogenidy vznikají přímým slučováním z prvků, v pevném stavu vytvářejí polymerní struktury, tvořené oktaedry. V plynném stavu jsou tetraedrické. Oxidy vznikají reakcí kovu s kyslíkem nebo hydrolýzou chloridu.

Halogenidy v nižším oxidačním stavu lze připravit zahříváním kovového hafnia s chloridem hafničitým, průběh reakce závisí na teplotě:

3 Hf + HfCl4 → 4 HfCl (800 °C)

Hf + 3 HfCl4 → 4 HfCl3 (450 °C)

NMR

Ruthenium má dva NMR aktivní izotopy – 177Hf a 179Hf. Oba jsou kvadrupolární a málo citlivé.

 177Hf179Hf
Spin7/29/2
Zastoupení v přírodě [%]18,513,75
Rezonanční frekvence v poli 1 T1,72821,0856
Jaderný magnetický moment+0,7935-0,6409
Citlivost vůči 1H0,001400,00055

Odkazy

Navigace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.