Hafnium

Hafnium, Hf, je kov, vlastnostmi podobný zirkoniu, jeho barva je šedá až stříbrná.

Vlastnosti hafnia
Atomové číslo 72 Počet stabilních izotopů 5
Atomová hmotnost 178,49 Elektronová konfigurace [Xe] 4f14 5d2 6s2
Teplota tání [°C] 2233 Teplota varu [°C] 4603
Elektronegativita 1,3 Hustota [g.cm-3] 13,31

V zemské kůře je hafnium vzácné, vyskytuje se pouze jako příměs. Získává se extrakcí, kdy se využívá rozdílné rozpustnosti solí hafnia a zirkonia.

Jemně práškové hafnium je pyroforické, v hrubší formě se na vzduchu pasivuje. Vytváří stabilní sloučeniny v oxidačním stavu IV, nižší oxidační stavy jsou nestabilní. Halogenidy vznikají přímým slučováním z prvků, v pevném stavu vytvářejí polymerní struktury, tvořené oktaedry. V plynném stavu jsou tetraedrické. Oxidy vznikají reakcí kovu s kyslíkem nebo hydrolýzou chloridu.

Halogenidy v nižším oxidačním stavu lze připravit zahříváním kovového hafnia s chloridem hafničitým, průběh reakce závisí na teplotě:

3 Hf + HfCl4 → 4 HfCl (800 °C)

Hf + 3 HfCl4 → 4 HfCl4 (450 °C)

NMR

Ruthenium má dva NMR aktivní izotopy – 177Hf a 179Hf. Oba jsou kvadrupolární a málo citlivé.

177Hf 179Hf
Spin 7/2 9/2
Zastoupení v přírodě [%] 18,5 13,75
Rezonanční frekvence v poli 1 T 1,7282 1,0856
Jaderný magnetický moment +0,7935 -0,6409
Citlivost vůči 1H 0,00140 0,00055

Odkazy

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.