Antimon

Antimon je polokov, který se využívá v polovodičích, různých slitinách, keramice a barvivech. Vykytuje se v oxidačních číslech -3, +3, +4 a +5. Tvoří několik alotropních modifikací – modro-bílý kovový antimon, žlutý a černý nekovový antimon.

Vlastnosti antimonu
Atomové číslo 51 Počet stabilních izotopů 2
Atomová hmotnost 121,760 Elektronová konfigurace [Kr] 4d10 5s2 5p3
Teplota tání [°C] 630,63 Teplota varu [°C] 1587
Hustota 6,697  Elektronegativita  2,05

Jeho koncentrace v zemské kůře je poměrně malá (0,2-0,5 ppm). Nejdůležitějším minerálem je antimonit (Sb2S3), jeho největším producentem je Čína.

Pro polovodiče se antimon vyrábí chemickou redukcí z vysoce čistých sloučenin. Používá se jako dopant křemíku při výrobě diod, infračervených detektorů a součástkách využívajících Hallův jev.

NMR

Přírodní antimon je tvořen směsí dvou kvadrupolárních izotopů. Pro měření je výhodný citlivější izotop 121Sb, který má i menší kvadrupolární moment a tím užší linie. Standardem je KSbCl6.

121Sb 123Sb
Spin 5/2 7/2
Zastoupení v přírodě [%] 57,36 42,64
Citlivost vzhledem k 1H 0,0935 0,0199
Citlivost vzhledem k 13C 534 114
Rezonanční frekvence v poli 1 T 10,2551 5,5532
Jaderný magnetický moment +3,3634 +2,5498

Odkazy

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.