Kalifornium

Kalifornium, Cf, je radioaktivní aktinoid, stříbrné barvy. Je to poměrně těkavý kov, ve vakuu začíná těkat už při teplotě 300 °C. Využívá se jako intenzivní emitor neutronů, miligram čistého kalifornia emituje 139 miliónů neutronů za minutu.

Vlastnosti kalifornia
Atomové číslo 98 Počet stabilních izotopů 0
Atomová hmotnost 251 Elektronová konfigurace [Rn] 5f10 7s2
Teplota tání [°C] 900 Teplota varu [°C] 1470
Elektronegativita 1,3 Hustota [g.cm-3] 15,1

Nemá žádný stabilní izotop, je známo 20 radioisotopů a jeden jaderný izomer, nejdelší poločas rozpadu má 251Cf – 900 let. Naopak nejkratší poločas rozpadu má izotop 238Cf – 13 ms. Poprvé bylo připraveno v roce 1950. V přírodě se nachází pouze ve stopových množstvích.

Vytváří sloučeniny v oxidačních číslech +2 až +4. Pouze sloučeniny Cf3+ jsou rozpustné ve vodě. První připravenou sloučeninou byl oxid-fluorid kalifornitý CfOCl. Ten lze připravit hydrolýzou CfCl3 za teploty 280-320 °C.

Odkazy

  1. Kalifornium na české wikipedii
  2. Kalifornium na anglické wikipedii

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.