Pojmy a zkratky v NMR

Vydáno: 30. 05. 2014; Poslední aktualizace: 21. 10. 2023; Autor: Zdeněk Moravec

C6D6 – deuterobenzen, rozpouštědlo.

CDCl3 – deuterochloroform, rozpouštědlo.

Chemický posun – poměr rezonanční frekvence jádra a referenčního vzorku. Udává se v ppm, jeho hodnota je nezávislá na síle magnetického pole.

COSY – COrrelation SpectroscopY – asi nejčastější 2D NMR experiment, jde o homonukleární korelaci, nejčastěji se měří 1H-1H COSY, ale je možné měřit i 19F-19F, 31P-31P, atd.

Dekaplink – potlačení štěpení signálů ve spektru vlivem spin-spinové interakce.

Deuterovaná rozpouštědla – rozpouštědla, kde jsou vodíkové atomy nahrazeny deuteriem (2H, D). Signál deuteria je využíván k lockování.

DMSO – dimethylsulfoxid, rozpouštědlo.

Gyromagnetický poměr – konstanta charakteristická pro dané jádro. Poměr mezi magnetickým momentem a momentem hybnosti částice.

HNCA – 3D NMR experiment, používá se ke studiu proteinů. Magnetizace je z amidového protonu přenášena na dusík a poté na α-uhlík ze zbytku karboxylové skupiny.

HNCOCA – 3D NMR experiment, používá se ke studiu proteinů. Magnetizace je z amidového protonu přenášena na dusík a poté na karbonylový uhlík předchozí karboxylové skupiny a poté α-uhlík ze zbytku karboxylové skupiny.

HMBC – Heteronuclear Multiple-Bond Correlation spectroscopy
– 2D heteronukleární experiment, sleduje spin-spinové interakce přes více než jednu vazbu (zpravidla 2-4). Nejčastěji se měří 1H-13C HMBC.

HSQC – Heteronuclear Single-Quantum Correlation spectroscopy – 2D heteronukleární experiment, sleduje spin-spinové interakce přes jednu vazbu. Asi nejčastěji se využívá 1H-13C a 1H-15N HSQC.

INADEQUATE – Incredible Natural-Abundance DoublE-QUAntum Transfer Experiment – experiment umožňující určení interakční konstanty 13C-13C v neobohaceném vzorku.

Interakční konstanta – hodnota spin-spinové interakce mezi jádry. Udává se v Hz.

Jaderný spin – součet hodnot spinů nukleonů v jádře, v NMR jsou aktivní pouze jádra s nenulovým jaderným spinem.

Magnet – zdroj magnetického pole. Podle provedení spektrometru se může jednat o permanentní magnet, elektromagnet nebo supravodivý magnet.

NMRNukleární Magnetická Rezonance.

NOE – Nukleární Overhauserův Efekt – transfer jaderné polarizace z jednoho jádra k jinému přes prostor. Síla NOE klesá s šestou mocninou vzdálenosti jader, projevuje se tedy pouze u sousedních atomů.

NOESY – Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy – 2D NMR experiment využívající NOE. Používá se např. pro studium struktury biomolekul. Existuje i 1D NOESY.

Nukleonové číslo – počet nukleonů (protonů a neutronů) v jádře.

PDSD – Proton-Driven Spin Diffusion – 2D experiment, magnetizace je přenášena z protonu na jádro 13C a odtud na další jádro 13C, které je k předchozímu blízko v prostoru.

Radiofrekvenční záření – elektromagnetické záření v oblasti vlnových délek 1 mm – tisíce km (3 kHz – 3 GHz). V NMR se využívá k excitaci jaderných spinů.

ROESY – Rotating frame nuclear Overhauser Effect SpectroscopY – 2D NMR experiment podobný NOESY, je určen pro větší molekuly.

TOCSY – TOtal Correlation SpectroscopY – 2D NMR experiment podobný COSY, narozdíl od COSY lze pozorovat cross-píky i pro spiny, které spolu přímo neinteragují. Metoda je vhodná pro složitější molekuly obsahující větší systémy s vzájemně interagujícími protony, např. oligosacharidy.

ZULF NMR – Zero and Ultra-Low magnetic Fields – NMR využívající slabá magnetická pole, příp. pouze magnetické pole Země.

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..