Radium

Radium, Ra, je radioaktivní prvek, patří do skupiny kovů alkalických zemin. V čistém stavu je radium bilý, těžký a reaktivní kov.

Vlastnosti radia
Atomové číslo 88 Počet stabilních izotopů 0
Atomová hmotnost 226,0254 Elektronová konfigurace [Rn] 7s2
Teplota tání [°C] 960 Teplota varu [°C] 1400
Elektronegativita 0,89 Hustota [g.cm-3] 5,0

Objeveno bylo roku 1898 Marií-Curie-Sklodowskou ve smolinci.

NMR

Radium má dva NMR aktivní izotopy, ale vzhledem k jejich radioaktivitě nejsou využívány.

223Ra 225Ra
Spin 3/2 ½
Zastoupení v přírodě [%]
Citlivost vzhledem k 1H 0,00017 0,01814
Rezonanční frekvence v poli 1 T 1,3746 11,187
Jaderný magnetický moment +0,2705 -0,7338

Odkazy

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.