Niob

Niob, Nb, je kov využívaný ve speciálních slitinách a elektrotechnice. Jde o monoizotopický (93Nb) prvek. Objeven byl roku 1801. Jeho kritická teplota je 9,2 K a je silně závislá na nečistotách.

Vlastnosti niobu
Atomové číslo 41 Počet stabilních izotopů 1
Atomová hmotnost 92,9063 Elektronová konfigurace [Kr] 4d4 5s1
Teplota tání [°C] 2477 Teplota varu [°C] 4744
Elektronegativita 1,6 Hustota [g.cm-3] 8,57

V zemské kůře (20 ppm) i mořské vodě je tento prvek vzácný, nejznámějšími minerály jsou columbit ((Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6) a coltan ((Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6). Získávání čistého  niobu je komplikováno vysokou podobností s tantalem, který se nachází ve všech jeho rudách.

Elektronová konfigurace valenční slupky je 4d4 5s1, to je dáno velmi malým rozdílem energií mezi orbitaly 5s a 4d, který je menší než párovací energie v orbitalu 4s.

Chemicky je podobný tantalu a zirkoniu. Tvoří sloučeniny v oxidačních stavech +5 až -1, nejběžnější je +5. V nižších oxidačních stavech pozorujeme často vazbu Nb-Nb.

NMR

Niob je monoizotopický prvek, standardem pro 93Nb NMR je NbOCl3.

93Nb
Spin 9/2
Zastoupení v přírodě [%] 100 %
Citlivost vzhledem k 1H 0,48
Rezonanční frekvence v poli 1 T 10,4065
Jaderný magnetický moment +6.1705

Odkazy

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.