Technecium

Technecium, Tc, je nejlehčí prvek PSP, který nemá žádný stabilní izotop. Nejčastěji se potkáváme s izotopem 99Tc, který má relativně dlouhý poločas rozpadu – 2,14 .105 let. Jeho vlastnosti předpověděl už Mendělejev, připraven byl poprvé v roce 1937 bombardováním molybdenu jádry deuteria. Pod teplotou 7,46 K se stává supravodičem II. typu.

Vlastnosti technecia
Atomové číslo 43 Počet stabilních izotopů 0
Atomová hmotnost 98 Elektronová konfigurace [Kr] 4d5 5s2
Teplota tání [°C] 2157 Teplota varu [°C] 4265
Elektronegativita 1,9 Hustota [g.cm-3] 11

Technecium je obsaženo v jaderném odpadu z atomových elektráren, který vzniká při štěpení uranu. Z těchto zdrojů je možné jej izolovat až po několika letech, kdy dojde k poklesu aktivity materiálu.

V čistém stavu krystaluje v nejtěsnějším hexagonálním uspořádání. Chemicky je podobné rheniu, je méně reaktivní než mangan. Vytváří sloučeniny v oxidačních číslech I – VII. Hořením v kyslíku vzniká Tc2O7, s fluorem tvoří směs TcF5 a TcF6. Snadno se rozpouští v oxidujících kyselinách.

Největší využití nachází metastabilní izomer 99mTc, který se používá v mnoha lékařských diagnostických metodách, např. pro monitorování zažívacího traktu nebo zobrazení štítné žlázy. Jeho využití je běžné od 60. let minulého století. Jeho poločas přeměny je asi 6 hodin. Tento izotop se připravuje ostřelováním molybdenového terče v urychlovačích a následnou extrakcí. Chemicky se získává ve formě technecistanu TcO4. Izomer 99mTc přechází z největší části na stabilnější formu 99Tc a následně se přeměňuje na 99Ru.

99mTc

NMR

O NMR není u tohoto prvku, z pochopitelných důvodů, mnoho informací. Kromě komplikací s radioaktivitou je problém i s kvadrupólem u jediného NMR aktivního jádra – 99Tc, signály jsou velice široké. Jako standard je výhodné použít roztok TcO4, jehož posun není příliš závislý na koncentraci.

99Tc
Spin 9/2
Zastoupení v přírodě [%]
Rezonanční frekvence v poli 1 T 9,6294
Jaderný magnetický moment +5,6847

Odkazy

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Leave a Reply