Kyselina technecistá

Technecium je nejlehčí prvek z PSP, který nemá žádný stabilní izotop. Jeho nejstabilnějším izotopem je 99Tc s poločasem rozpadu 2,14·105 let. Z toho důvodu není jeho chemie tak intenzivně studována jako u jiných prvků. Nedávno vyšel článek o kyselině technecisté, HTcO4, v Inorganic Chemistry.[1]

Kyselina technecistá je silná kyselina, která se ve vodném roztoku vyskytuje ve formě technecistého aniontu (TcO4). V koncentrovaném stavu jde o žlutou, viskózní kapalinu, v pevném stavu je to bezbarvá pevná látka, obsahující malé množství červené sloučeniny. Bezbarvá látka taje při 118 °C a je možné ji opakovaně tavit a znovu krystalovat. Červená látka je za laboratorní teploty nestabilní a pokud ji izolujeme, tak dochází k jejímu rychlému rozkladu.

Kyselina technecistá

NMR studie

Součástí práce bylo i studium závislosti 99Tc NMR posunu na koncentraci kyseliny. Začínalo se s koncentrací 13,950 M a roztok byl postupně ředěn, až na koncentraci 0,991 M. Bylo zjištěno, že chemický posun se pohybuje od 0 ppm pro zředěné roztoky, až po 120 ppm pro koncentrované roztoky. S koncentrací také stoupá pološířka signálu, což je dáno poklesem relaxačního času T1.

Teplota tání byla stanovena pomocí termické analýzy a pohybovala se v rozmezí 118-122 °C.

V článku je poměrně podrobně popsáno chování kyseliny technecisté od zředěného roztoku až po koncentraci téměř 14 M.

Literatura

  1. Properties of Pertechnic Acid

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..