První sloučenina křemíku s čtvercovou geometrií

Křemík je velmi zajímavý prvek, v běžném životě jsme jím doslova obklopeni, ať už jde o elektroniku, sklo a další aplikace. Ve svých sloučeninách preferuje koordinační číslo 4 a 6. U koordinačního čísla 4 pozorujeme, v souladu s teorií VSEPR, tetraedrickou geometrii (SiO2, SiH4) a u koordinačního čísla 6 pak oktaedrickou (SiF62-, [Si(acac)3]+).[1]

Continue reading „První sloučenina křemíku s čtvercovou geometrií“

Bio-inspired neuromorphic circuits architectures

Artificial Intelligence (AI) and deep learning algorithms are revolutionizing our computing landscape, and have demonstrated impressive results in a wide range of applications. However, they still have serious shortcomings for use cases that require closed-loop interactions with the real-world.

Continue reading „Bio-inspired neuromorphic circuits architectures“

Hrad Blansek v Moravském Krasu

Moravský Kras je samozřejmě známou turistickou oblastí. Nejznámější je asi propast Macocha a blízké Punkevní jeskyně. Přímo naproti vstupu do Punkevních jeskyní je zřícenina hradu Blansek, cesta k němu je ale trochu komplikovanější, proto zřejmě není tak známý.

Continue reading „Hrad Blansek v Moravském Krasu“