Před 70 lety byla publikována molekulární struktura DNA

Deoxyribonukleová kyselina, DNA, je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných. Její struktura byla dlouho záhadou, před 70. lety došlo k jejímu objasnění.

Continue reading „Před 70 lety byla publikována molekulární struktura DNA“

Fotosyntéza by mohla pomoci při optimalizaci obnovitelných zdrojů

Fotosyntéza je velice důležitý proces, během kterého dochází k ukládání energie slunečního záření do chemických sloučenin. Konkrétně dochází k reakci oxidu uhličitého a vody za vzniku cukrů. Celý proces je podmíněn přítomností slunečního záření. Tento proces je znám a studován velmi dlouho, ale i tak je stále možné v něm najít nové věci uplatnitelné v praxi.

Continue reading „Fotosyntéza by mohla pomoci při optimalizaci obnovitelných zdrojů“