Dimetallocen s dvěma odlišnými kovy

Metalloceny, např. ferrocen, jsou známy již dlouhou dobu. Stejně tak i dimetalloceny, např. dekamethyldizinkonocen, v novém článku ze Saarbrückenu (Saarland University) byla publikována příprava dimetallocenu s hliníkem a lithiem. Článek je dostupný pod licencí Creative Commons, k plnému znění se lze dostat odkudkoliv.

Prvním charakterizovaným sendvičovým metallocenem byl ferrocen, (η5-C5H5)2Fe.

Ferrocen

Jako příklad dimetallocenu můžeme uvést dekamethyldizinkocen,  [Zn25–C5Me5)2], nebo diberyllocen. Ten lze připravit reakcí dekamethylzinkocenu s diethylzinkem (Et2Zn).

Dekamethyldizinkocenu

Výchozí látkou byl monomerní pentaisopropylcyklopentadienylhlinný komplex (5CpAl), ten byl připraven z tetramerního pentamethylcyklopentadienyluhlinného komplexu reakcí s etherátem pentaisopropylcyklopentadienyllithného komplexu (5CpLi).

Tetramerní pentamethylcyklopentadienylhlinný komplex

Následnou reakcí 5CpLi s 5CpAl při teplotě 50-70 °C došlo ke vzniku diisopropylcyklopentadienylového komplexu s vazbou Al→Li. Tato vazba je poměrně slabá, slabší než v dizinkocenu, a lze ji rozštěpit např. reakcí s organickými karbeny.

Schéma přípravy nového dimetallocenu. Zdroj: Nature Chemistry

Publikovaná příprava je velmi zajímavá, jak vlastním postupem, tak i jejím produktem. Připravené látky byly charakterizovány pomocí monokrystalové RTG strukturní analýzy, multinukleární NMR spektroskopií v kapalné i plynné fázi, infračervené a UV/VIS spektroskopie.

Literatura

  1. A lithium–aluminium heterobimetallic dimetallocene

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..