První sloučenina křemíku s čtvercovou geometrií

Křemík je velmi zajímavý prvek, v běžném životě jsme jím doslova obklopeni, ať už jde o elektroniku, sklo a další aplikace. Ve svých sloučeninách preferuje koordinační číslo 4 a 6. U koordinačního čísla 4 pozorujeme, v souladu s teorií VSEPR, tetraedrickou geometrii (SiO2, SiH4) a u koordinačního čísla 6 pak oktaedrickou (SiF62-, [Si(acac)3]+).[1]

Continue reading „První sloučenina křemíku s čtvercovou geometrií“

Bio-inspired neuromorphic circuits architectures

Artificial Intelligence (AI) and deep learning algorithms are revolutionizing our computing landscape, and have demonstrated impressive results in a wide range of applications. However, they still have serious shortcomings for use cases that require closed-loop interactions with the real-world.

Continue reading „Bio-inspired neuromorphic circuits architectures“

Teoretická studie předpokládá možnost vzniku čtverné vazby mezi atomem uhlíku a železa

Pomocí výpočetních metod byla předpovězena možnost existence čtverné vazby mezi atomy uhlíku a železa.

Continue reading „Teoretická studie předpokládá možnost vzniku čtverné vazby mezi atomem uhlíku a železa“

Nanoscale Research Using AFM & Techniques:Principles of AFM imaging modes

Mikroskopie atomárních sil (Atomic Force Microscopy – AFM) je důležitá mikroskopická technika umožňující mapování povrchu na atomární úrovni. Metoda je založena na sledování interakce povrchu vzorku s velmi tenkým hrotem. Následující video ukazuje základní princip měření.

Continue reading „Nanoscale Research Using AFM & Techniques:Principles of AFM imaging modes“

Parní stroje ze skla

Parní stroj není žádná novinky, dnes už jde spíše o historickou záležitost. Sklo (oxid křemičitý) také není nic nového a dodnes je hojně využíváno. Skleněné parní stroje jsou ale poměrně nová a velmi zajímavá záležitost. Následující video představuje Michala Zahradníka, který tyto stroje vyrábí.

Continue reading „Parní stroje ze skla“