Čína buduje maglev rychlejší než letadlo

Maglev (Magnetically Levitated Train) je vlak pohybující se nad kolejnicemi, k jeho realizaci je nutné mít velmi silné magnety, ideálně supravodivé. Čína testuje nový systém Maglev, který dosáhl rekordní rychlosti 603 km/h. Více v následujícím videu.

Continue reading „Čína buduje maglev rychlejší než letadlo“

Dimetallocen s dvěma odlišnými kovy

Metalloceny, např. ferrocen, jsou známy již dlouhou dobu. Stejně tak i dimetalloceny, např. dekamethyldizinkonocen, v novém článku ze Saarbrückenu (Saarland University) byla publikována příprava dimetallocenu s hliníkem a lithiem. Článek je dostupný pod licencí Creative Commons, k plnému znění se lze dostat odkudkoliv.

Continue reading „Dimetallocen s dvěma odlišnými kovy“

Nové katalyzátory pro fotochemickou syntézu amoniaku

Amoniak (NH3) je velice důležitá chemikálie, vyrábí se v obrovských množstvích, ale bohužel syntéza je velmi energeticky náročná. Nedávno byla publikována studie, která využívá fotokatalyzátory Ru/TiO2 a Fe/TiO2 pro syntézu amoniaku z prvků za normálního tlaku.

Continue reading „Nové katalyzátory pro fotochemickou syntézu amoniaku“

CVD příprava Bi13S18I2 pro fotoelektrochemické detektory

Ternární sloučeniny bismutu jsou zajímavé, protože lze dobře ladit jejich elektrické a optické vlastnosti a mají nízkou toxicitu. Pomocí zajímavé modifikace CVD byly připraveny tenké vrstvy sloučeniny Bi13S18I2.

Continue reading „CVD příprava Bi13S18I2 pro fotoelektrochemické detektory“

Nové nositelné sensory odolné vůči potu

Nositelné senzory jsou v dnešní době velmi populární, dokáží monitorovat mnoho důležitých údajů o lidském těle. Pro rehabilitaci člověka po zranění je důležitá elektromyografie (EMG), tj. metoda, která sleduje elektrické signály vycházející z kosterního svalstva.

Continue reading „Nové nositelné sensory odolné vůči potu“

Trojná vazba U≡C ve fullerenu

Fullereny patří mezi allotropické modifikace uhlíku, jsou tvořené uzavřenou klecí z uhlíku. Samotné fullereny jsou velmi zajímavé, ale ještě zajímavější mohou být jejich deriváty. V nedávno publikovaném článku se podařilo připravit fullereny, které mají uvnitř klece vloženu jednotku [U≡C-Ce].

Continue reading „Trojná vazba U≡C ve fullerenu“

ISS slaví 25 let

V pondělí 21. 11. 2023 uběhlo 25 let od vypuštění prvního modulu Mezinárodní vesmírné stanice ISS (International Space Station). V současnosti ISS obíhá ve výšce zhruba 400 km nad Zemí, má šířku 109 metrů, vnitřní objem skoro 100 m3 a hmotnost přes 400 tun. Zemi oběhne za jeden den zhruba 15,5 krát.

Continue reading „ISS slaví 25 let“

Kapalné kovy – cesta k zelenějšímu chemickému průmyslu

Chemický průmysl je velkým konzumentem energie a je také zodpovědný za produkci velkého množství odpadů. Cestou k úspornějším procesům může být využití katalyzátorů založených na nízkotajících kovech a slitinách.

Continue reading „Kapalné kovy – cesta k zelenějšímu chemickému průmyslu“