MRI využívající jádro 23Na

MRI (Magnetic Resonance Imaging) je zobrazovací technika využívaná v lékařství.[1] Její princip je velmi podobný NMR, ale neměříme chemický posun, ale relaxační časy jader vodíku. Vodík se využívá, protože je v organismu velmi silně zastoupen. V nově publikovaném článku je popsán jednoduchý postup, jak klasické MRI přístroje snadno uzpůsobit pro měření jádra 23Na.[2,3]

Continue reading „MRI využívající jádro 23Na“

Více než 150 publikací může být chybných díky chybě ve výpočtu

Co je psáno, to je dáno – většinou to ale neplatí. Příkladem je chyba v programu pro výpočet chemických posunů, ten byl použit ve více než 150 publikacích.

Continue reading „Více než 150 publikací může být chybných díky chybě ve výpočtu“

První 400 MHz NMR magnet s cívkou z REBCA

V oblasti NMR magnetů a supravodivých magnetů obecně je velký tlak na optimalizaci parametrů těchto zařízení. Ať už jde o zvýšení provozní teploty a tím zlevnění provozu nebo zvýšení maximální proudové hustoty, které umožní zmenšit rozměry cívky a tím i kryostatu.

Continue reading „První 400 MHz NMR magnet s cívkou z REBCA“