Rtuťové spínače

Rtuťové spínače jsou nádobky částečně naplněné kovovou rtutí. Rtuť, jelikož je za laboratorní teploty tekutá, se přelévá v závislosti na poloze nádobky a může tak rozpínat a spínat elektrický obvod. Slouží k detekci polohy, otřesů, zrychlení a dalších veličin.

V dnešní době se od jejich používání upouští, samozřejmě kvůli toxicitě rtuti a nebezpečí kontaminace životního prostředí.

Odkazy