Dubnium

Dubnium, Db, je silně radioaktivní prvek, v přírodě se nevyskytuje. Vyrábí se v urychlovačích nebo jaderných reaktorech. Chemické vlastnosti jsou velmi podobné tantalu.

Vlastnosti neptunia
Atomové číslo 105 Počet stabilních izotopů 0
Atomová hmotnost 262,1 Elektronová konfigurace [Rn] 5f4 6d3 7s2
Teplota tání [°C] Teplota varu [°C]
Elektronegativita Hustota [g.cm-3] 29,3

Poprvé bylo popsáno roku 1968 v Dubně, příprava byla založena na bombardování terče z americia-243 ionty neonu-22. Tímto způsobem byly připraveny dva izotopy 260Db a 261Db. Jeho pojmenování bylo poměrně složité, název Dubnium byl schválen IUPACem roku 1997. Ve starších publikacích je možné najít název Hanium (Ha) podle německého chemika Otto Hahna.

Chemie dubnia byla studována pomocí plynové termochromatografie. Byl prokázán vznik halogenidů a oxidohalogenidů v oxidačním stupni V: DbCl5, DbOCl3, DbBr5, DbOBr3.

Odkazy

  1. Dubnium na české wikipedii
  2. Dubnium na anglické wikipedii

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.