Aktinium

Aktinium, Ac, je první aktinoid, jedná se o radioaktivní prvek, nemá žádný stabilní izotop. Tvoří sloučeniny v oxidačním čísle +3, chemicky se podobá lanthanoidům. Objeveno bylo roku 1899 v uranové rudě.

Vlastnosti aktinia
Atomové číslo 89 Počet stabilních izotopů 0
Atomová hmotnost 227,027 Elektronová konfigurace [Rn] 6d1 7s2
Teplota tání [°C] 1050±50 Teplota varu [°C] 2750
Elektronegativita 1,1 Hustota [g.cm-3] 10,062

V uranových rudách můžeme nalézt stopy aktinia, který vzniká rozpadem uranu. Jeho poločas rozpadu je 21,772 roku.

NMR

Vzhledem k nestabilitě izotopů aktinia nejsou dostupná žádná NMR data.

227Ac
Spin 3/2
Zastoupení v přírodě [%] 0 %
Rezonanční frekvence v poli 1 T 5,6
Jaderný magnetický moment +1,1

Odkazy

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.