Aktinium

Aktinium, Ac, je první aktinoid, jedná se o radioaktivní prvek, nemá žádný stabilní izotop. Tvoří sloučeniny v oxidačním čísle +3, chemicky se podobá lanthanoidům. Objeveno bylo roku 1899 v uranové rudě.

Atomové číslo89Počet stabilních izotopů0
Atomová hmotnost227,027Elektronová konfigurace[Rn] 6d1 7s2
Teplota tání [°C]1050±50Teplota varu [°C]2750
Elektronegativita1,1Hustota [g.cm-3]10,062

V uranových rudách můžeme nalézt stopy aktinia, který vzniká rozpadem uranu. Jeho poločas rozpadu je 21,772 roku.

NMR

Vzhledem k nestabilitě izotopů aktinia nejsou dostupná žádná NMR data. V zemské kůře se setkáváme výhradně s izotopem 227Ac, který vzniká rozpadem uranu. Poločas rozpadu tohoto izotopu je 21,772 roku.

227Ac
Spin3/2
Zastoupení v přírodě [%]0 %
Rezonanční frekvence v poli 1 T5,6
Jaderný magnetický moment+1,1

Odkazy

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.