Thorium

Thorium, Th, je radioaktivní kovový prvek s velmi dlouhým poločasem rozpadu. Nemá žádný stabilní izotop. Je pojmenovaný po skandinávském bohu blesku, Thorovi.

Vlastnosti thoria
Atomové číslo90Počet stabilních izotopů0
Atomová hmotnost232,0381Elektronová konfigurace[Rn] 6d2 7s2
Teplota tání [°C]1750Teplota varu [°C]4200
Elektronegativita1,3Hustota [g.cm-3]11,724

V přírodě se vyskytuje vzácně, v minerálech thoriantu ThO2 a thoritu ThSiO4. Využívá se pro zlepšení mechanických vlastností slitin hořčíku, pro konstrukci svařovacích elektrod a tavících kelímků.

Izotopy thoria

IzotopZastoupení v příroděPoločas rozpadu
227Thstopové18,68 dne
228Thstopové1,91 roku
229Thstopové7917 roku
230Th0,02 %75 400 let
231Thstopové25,5 hodin
232Th99,98 %1,405 . 1010 let
234Thstopové24,1 dne

NMR

 229Th
Spin5/2
Zastoupení v přírodě [%]*
Citlivost vzhledem k 1H0,00042
Rezonanční frekvence v poli 1 T1,40

Odkazy

One Reply to “Thorium”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.