Relativní atomová hmotnost – příklady

Vydáno: 26. 12. 2022; Poslední aktualizace: 01. 04. 2023; Autor: Zdeněk Moravec

Několik příkladů na téma relativní atomová hmotnost.

Relativní atomová hmotnost izotopu 88Sr je 87,905612257. Jaká je hmotnost jednoho atomu 88Sr?

Relativní atomová hmotnost je dána vztahem:

$$A_r = \frac{m}{m_u}$$

Hmotnost pak vypočítáme snadno:

m = Ar . mu = 87,905612257 . 1,660 538 921×10-27 = 1,4597×10-25 kg


Přírodní chlor se skládá ze dvou stabilních izotopů, vypočítejte relativní atomovou hmotnost.

IzotopRelativní hmotnostHmotnostní zlomek
35Cl34,9688530,7576
37Cl36,9659030,2424

Relativní atomovou hmotnost získáme jako vážený průměr hmotností jednotlivých izotopů:

Ar = 34,968853 . 0,7576 + 36,965903 . 0,2424 = 35,45


Přírodní chlor se skládá ze dvou stabilních izotopů, vypočítejte relativní atomovou hmotnost.

IzotopHmotnost [kg]Hmotnostní zlomek
35Cl5,806 . 10-260,7576
37Cl6,138 . 10-260,2424

Příklad je velmi podobný předchozímu, jen musíme nejprve vypočítat relativní atomové hmotnosti izotopů. K tomu budeme potřebovat atomovou hmotnostní konstantu:

mu = 1,660 539 066 60(50)×10−27 kg

Atomové hmotnosti vypočítáme jako poměr hmotnosti atomu a atomové hmotnostní konstanty:

$$A_r(^{35}Cl) = \frac{m}{m_u} = \frac{5,806 . 10^{-26}}{1,6605 . 10^{-27}} = 34,965$$
$$A_r(^{37}Cl) = \frac{m}{m_u} = \frac{6,138 . 10^{-26}}{1,6605 . 10^{-27}} = 36,965$$

Relativní atomovou hmotnost chloru pak získáme jako vážený průměr hmotností jednotlivých izotopů:

Ar = 34,965 . 0,7576 + 36,965 . 0,2424 = 35,45


Přírodní erbium se skládá z šesti izotopů, vypočítejte jeho relativní atomovou hmotnost.

IzotopRelativní hmotnostZastoupení v přírodě [%]
162Er161,92870,139
164Er163,92921,601
166Er165,930333,503
167Er166,932122,869
168Er167,932426,978
170Er169,935514,910

Stejně jako v prvním příkladu spočítáme vážený průměr hmotností jednotlivých izotopů:

Ar(Er) = 0,00139*161,9287 + 0,01601*163,9292 + 0,33503*165,9303 + 0,22869*166,9321 + 0,26978*167,9324 + 0,14910* 169,9355 = 167,259

Relativní atomová hmotnost erbia je 167,259.


Kolik atomů argonu je v ampuli obsahující 10,0 g plynného argonu?

Argon se vyskytuje ve formě jednoatomových částic Ar, proto bude výpočet poměrně snadný. Nejprve vypočítáme látkové množství argonu, k tomu potřebujeme jeho atomovou hmotnost (39,944):

$$\textrm{n(Ar) = }\frac{\textrm{m}}{\textrm{A}_\textrm{r}}\ =\ \frac{10}{39,944}\ =\ 0,250\ \textrm{mol Ar}$$

Pomocí Avogadrovy konstanty pak vypočítáme počet částic:

N(Ar) = n . NA = 0,250 . 6,023.1023 = 1,508.1023 atomů Ar

Další kapitoly

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..