Plutonium

Plutonium, Pu, je šestý aktinoid, jde o silně radioaktivní a velmi toxický prvek. Využívá se hlavně jako palivo pro jaderné reaktory, v radioizotopových termoelektrických generátorech a také v jaderných zbraních.

Vlastnosti plutonia
Atomové číslo 94 Počet stabilních izotopů 0
Atomová hmotnost 244,064 Elektronová konfigurace [Rn] 5f6 7s2
Teplota tání [°C] 641 Teplota varu [°C] 3232
Elektronegativita 1,28 Hustota [g.cm-3] 19,816

V přírodě se prakticky nevyskytuje, připravuje se pouze uměle bombardováním 238U neutrony.

238U + 1n → 239U → 239Np + β239Pu + β

Plutonium má v současnosti asi 20 popsaných izotopů, nejdůležitější je 239Pu. Čisté plutonium je stříbřitě-bílý kov, který se na vzduchu rychle pokrývá šedou vrstvou PuO2, v práškové formě je pyroforické. S vodou reaguje nejprve na Pu(O)(OH) a poté vzniká směs oxidů a hydratovaných oxidů. Čistý kov se připravuje redukcí fluoridu pomocí lithia nebo barya.

Jsou známy i supravodivé fáze obsahující plutonium.[3] První připravenou byl PuCoGa5.[4]

Vzorec TC [K]
PuCoGa5 18,5
PuRhGa5 8,6
PuCoIn5 2,5
PuRhIn5 1,7

NMR

Plutonium má jeden NMR aktivní izotop – 239Pu – se spinem ½, ale kvůli silné interakci jádra s nepárovými elektrony v orbitalech 5f je jeho měření velmi obtížné. První signál se proto povedlo naměřit až v roce 2012.[5]

239Pu
Spin 1/2
Zastoupení v přírodě [%]
Rezonanční frekvence v poli 1 T 3,09
Jaderný magnetický moment +0,203
Citlivost vůči 1H 0,00038

Odkazy

  1. Plutonium na české wikipedii
  2. Plutonium na anglické wikipedii
  3. Sarrao, J.L.; Bauer, E.D.; Mitchell, J.N.; Tobash, P.H.; Thompson, J.D. Phys. C 2015, 514, 184-188. DOI: 10.1016/j.physc.2015.02.031. Superconductivity in plutonium compounds.
  4. Sarrao, J.L.; Morales, L.A.; Thompson, J.D.; Scott, B.L.; Stewart, G.R.; Wastin, F.; Rebizant, J.; Boulet, P.; Colineau, E.; Lander, G.H. Nature 2002420, 297-299. DOI: 10.1038/nature01212. Plutonium-based superconductivity with a transition temperature above 18 K.
  5. Plutonium in a spin

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.