Zinek

Zinek, Zn, je průmyslově významný, lehce tavitelný kov. Využívá se ve slitinách, pigmentech a barvivech a také jako povrchová úprava kovů.

Vlastnosti zinku
Atomové číslo 30 Počet stabilních izotopů 5
Atomová hmotnost 65,409 Elektronová konfigurace [Ar] 3d10 4s2
Teplota tání [°C] 419,53 Teplota varu [°C] 906,85
Elektronegativita 1,65 Hustota [g.cm-3] 7,14

Nejběžnější zinkou rudou je sfalerit ZnS, další je potom smithsonit ZnCO3. Zinek se vyrábí pražením sfaleritu na vzduchu, vzniklý oxid zinečnatý se redukuje uhlím nebo rozkládá elektrolyticky.

2 ZnS + 3 O2 → 2 ZnO + 2 SO2

2 ZnO + C → 2 Zn + CO2

Zinek má pět stabilních izotopů, ale pouze 67Zn je NMR aktivní.

Izotop Přirozené zastoupení [%]
64Zn 49,17
66Zn 27,73
67Zn 4,04
68Zn 18,45
70Zn 0,61

Zinek vytváří sloučeniny v oxidačních stavech I a II. Zinečnaté jsou běžnější a stabilnější. Sloučeniny v oxidačním stavu I jsou, podobně jako rtuťné soli, tvořeny iontem Zn22+. Reaguje se silnými minerálními kyselinami za vzniku vodíku, čehož se využívá při laboratorní přípravě malých množství vodíku. V bazických roztocích se zinečnaté soli srážejí jako Zn(OH)2.

Organozinečnaté sloučeniny se využívají jako reagenty v organické chemii. Diethylzinek (Et2Zn) byl první připravená sloučenina se sigma vazbou mezi kovem a uhlíkem.

NMR

Jádro 67Zn je kvadrupolární a má velmi nízkou citlivost. Poskytuje široké signály. Jelikož je většina NMR sond vyrobena ze slitiny zinku je ve spektru široký signál sondy. Jako standard se využívá nasycený roztok dusičnanu zinečnatého v D2O.

67Zn
Spin 5/2
Zastoupení v přírodě [%] 4,1
Citlivost vzhledem k 1H 1,18×10-4
Citlivost vzhledem k 13C 0,692
Rozsah chemických posunů 250 – -2700 ppm
Rezonanční frekvence v poli 1 T 2,6694
Jaderný magnetický moment +0,875479

Chemické posuny

Zn2+ 250 – -50
Nas. Roztok Zn(CO3)2 v D2O 0
LiZn -2600

Odkazy

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.