Stříbro

Stříbro, Ag, je ušlechtilý, bílý kov. Známo je od starověku, používá se ve šperkařství, díky své výborné tepelné a elektrické vodivosti je součástí slitin používaných v elektrotechnice.

Vlastnosti kadmia
Atomové číslo 47 Počet stabilních izotopů 2
Atomová hmotnost 107,8682 Elektronová konfigurace [Kr] 4d10 5s1
Teplota tání [°C] 961,78 Teplota varu [°C] 2162
Elektronegativita 1,93 Hustota [g.cm-3] 10,49

V přírodě se nachází ve formě sloučenin a vzácněji i v ryzím stavu. Často doprovází zlato. Nejběžnějším minerálem je akanit a argentit Ag2S.

Patří mezi ušlechtilé kovy, standardní elektrodový potenciál E0 je +0,80 V:
Ag+ + e ↔ Ag      E0 = +0,80 V

Stříbro je chemicky poměrně nereaktivní, rozpouští se v kyselině dusičné, s koncentrovaným jodovodíkem vytváří stabilní jodidový komplex za uvolnění H2. Stříbro vytváří sloučeniny téměř výhradně v oxidačním stavu +I. V analytické chemii se využívá roztok AgNO3 jako činidlo ve srážecí odměrné analýze (argentometrii).

Sloučeniny se stříbrem v oxidačním stavu +II lze připravit srážením stříbrných solí silnými oxidačními činidly. Tyto sloučeniny jsou většinou čtvercové komplexy, např. [Ag(py)4]2+. Dále je známá skupina sloučenin se vzorcem AgIIMIVF6, kde M může být Pt, Pd, Ti, Rh, Sn nebo Pb. V těchto sloučeninách je každý kov obklopen šesti fluory, které zaujímají oktaedrické uspořádání.

Halogenidy stříbrné se využívají ve fotografii. Základem filmů pro černobílé fotografie je emulze obsahující nejčastěji AgBr. Po vystavení světlu dochází ke vzniku mikročástic Ag, které způsobují černání filmu, to je úměrné intenzitě osvětlení.

Další zajímavou aplikací jsou baktericidní koloidní disperze nanočástic stříbra, které se využívají jako desinfekční složka obvazů, apod. Stříbrné ionty totiž narušují metabolismus bakterií.

NMR

Stříbro má dva NMR aktivní izotopy s jaderným spinem ½, oba poskytují úzké signály na poměrně široké škále chemických posunů. Častěji se využívá izotop 109Ag, který je citlivější a na rozdíl od 107Ag ho lze měřit na většině běžným sond. Standardem je vodný roztok AgNO3. Problémem při měření je pomalá relaxace, u degasovaných vzorků se relaxační čas T1 pohybuje ve stovkách sekund, v přítomnosti kyslíku nebo jiného paramagnetika prudce klesá.

  107Ag 109Ag
Spin ½ ½
Zastoupení v přírodě [%] 51,839 48,161
Citlivost vzhledem k 1H 3,5×10-5 4,94×10-5
Citlivost vzhledem k 13C 0,205 0,290
Rezonanční frekvence v poli 1 T 1,7331 1,9924
Rozsah chemických posunů

-25 – 1400

Jaderný magnetický moment -0,1136796 -0,1306906

Chemické posuny

Ag(S2O3)35- 725 K3Ag(CN)4 (s) 1376
Ag(en)2 450 AgAlO2 (s) 942
Ag+ komplexy 0 – 725 AgInO2 (s) 859
Ag+ (aq) -25 – 80 AgS2CNEt2 (s) 854, 784
AgNO3 (aq) 0 AgO (s) 648
Ag2SO3 (s) 414
Octan stříbrný 320
Ag3PO4 (s) 290
AgSO3CH3 (s) 35
Ag2SO4 (s) 15

 Odkazy

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Napsat komentář