Iridium

Iridium, Ir, je šedivě-bílý drahý kov. Bylo objeveno roku 1803 Smithsonem Tennatem. Je chemicky velmi odolné, rozpouští se pouze v kyselině chlorovodíkové za vysokého tlaku.

Vlastnosti iridia
Atomové číslo 77 Počet stabilních izotopů 2
Atomová hmotnost 192,217 Elektronová konfigurace [Xe] 4f14 5d7 6s2
Teplota tání [°C] 2446 Teplota varu [°C] 4428
Elektronegativita 2,20 Hustota [g.cm-3] 22,56

Iridium je v zemské kůře velmi vzácné, vyšší koncentraci nalézáme v meteoritech. Komerčně se získává z rud niklu a mědi. V současnosti stoupá jeho využití v elektrotechnice. U jeho slitin se využívá vysoké teploty tání a tvrdosti. Dále se využívá v katalyzátorech. Do roku 1960 bylo iridium součástí slitiny (10 % Ir a 90 % Pt), z které byl vytvořen prototyp metru.[5]

Iridium je extrémně odolné vůči korozi, odolává i lučavce královské. Vytváří sloučeniny v intervalu oxidačních čísel -3 až +9.

Oxidační číslo Příklad sloučeniny
-3 [Ir(CO)3]3-
-1 [Ir(CO)3PPh3]
0 Ir4(CO)12
+1 [Ir(CO)Cl(PPh3)2]
+2 IrCl2
+3 IrCl3
+4 IrO2
+5 Ir4F20
+6 IrF6
+8 IrO4
+9 [IrO4]+

Ion [IrO4]+ je jediný ion s prvkem ve formálním oxidačním čísle +9. Zatím byl pozorován pouze v plynné fázi.[3]

NMR

Oba izotopy iridia jsou NMR aktivní, mají spin 3/2.

191Ir 193Ir
Spin 3/2 3/2
Zastoupení v přírodě [%] 37,3 62,7
Rezonanční frekvence v poli 1 T 0,7658 0,8319
Jaderný magnetický moment +0,1507 +0,1637
Citlivost vůči 1H 2,53×10-5 3,27×10-5

Odkazy

  1. Iridium na české wikipedii
  2. Iridium na anglické wikipedii
  3. Identification of an iridium-containing compound with a formal oxidation state of IX
  4. The electronic structure of iridium and its oxides
  5. Historical context of the SI

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.