Uhlík


Uhlík, C, je prvek, který je základní součástí organických sloučenin. Má velkou schopnost vytvářet lineární řetězce a cykly, díky tomu je variabilita jeho sloučenin vysoká. Průmyslově se jedná o velice důležitý prvek, protože některé jeho sloučeniny jsou základní energetické suroviny (ropa, uhlí, plyn). V současné době známe zhruba 10 miliónů sloučenin uhlíku.

Vlastnosti uhlíku
Atomové číslo 6 Počet stabilních izotopů 2
Atomová hmotnost 12,011 Elektronová konfigurace [He] 2s2 2p2
Teplota tání [°C] 3642 Teplota varu [°C] 4027
Elektronegativita 2,5 Hustota [kg.m-3] 2270 (grafit)3513 (diamant)

Elementární uhlík vytváří řadu alotropů. Na Zemi je tvořen převážně směsí dvou izotopů 12C a 13C, ve svrchních vrstvách atmosféry vzniká radioaktivní izotop 14C, který postupně klesá na zemský povrch a v malých koncentracích je přítomen v živých organismech, to umožňuje datovat stáří dřevěných (obecněji organických) předmětů pomocí radioizotopové metody. 14C srážkou neutronu s jádrem dusíku 14N.

$$ ^1_0n +\ ^{14}_{7}N \rightarrow\ ^{14}_6C +\ ^1_1p$$

Rozpad jádra probíhá mechanismem β, poločas rozpadu je asi 5700 let.

$$\ ^{14}_6C \rightarrow\ ^{14}_7C +\ ^0_{-1}e^-$$

NMR

Izotop 13C má v NMR nižší citlivost než 1H, ale podstatně větší rozsah chemických posunů. Zastoupení v přírodě je pouze 1,1 %, proto měření probíhá nejčastěji s protonovým dekaplerem, aby nedocházelo k dalšímu snižování intenzity píků spin-spinovou interakcí. Velmi často se pro zvýšení citlivosti využívá techniky přenosu polarizace z protonů (např. INEPT). Pokud jsou na uhlík vázány protony, lze využít 2D techniky, např. HSQC a HMBC. U velmi koncetrovaných vzorků lze měřit i interakce mezi jádry 13C, technika se nazývá INADEQUATE.

Důležitou informaci nesou i uhlíkové satelity v 1H NMR, jejich přítomnost je dána štěpením protonového signálu uhlíkem 13C. Vzhledem k zastoupení jádra 13C pozorujeme pouze satelity, většina vzorku je tvořena izotopomerem obsahujícím 12C, který štěpení nezpůsobuje.[7]

13C
Spin 1/2
Zastoupení v přírodě [%] 1,07
Rozsah chemických posunů 250 ppm, -20 až 230 ppm
Citlivost vzhledem k 1H 0,01591
Rezonanční frekvence v poli 1 T 10,7084

Odkazy

 1. Uhlík na české wikipedii
 2. Uhlík na anglické wikipedii
 3. Časopis Carbon
 4. Carbon nanomaterials for high-performance supercapacitors
 5. 13C NMR
 6. INADEQUATE NMR
 7. Information-Rich 13C Satellites

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

4 thoughts on “Uhlík

 1. Pingback: Zajímavé články v týdnu 6.2.-12.2. 2017 – Blog a web o chemii, elektronice a programování

 2. Pingback: Mnoho barev z malé tečky | Web o chemii, elektronice a programování

 3. Pingback: V budoucnu bude možné tisknout elektronické obvody stejný způsobem jako noviny | Web o chemii, elektronice a programování

 4. Pingback: Video – cyklická molekula C18 | Web o chemii, elektronice a programování

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.