Einsteinium

Einsteinium, Es, je radioaktivní aktinoid, stříbrné barvy. Prvek je pojmenován po Albertu Einsteinovi. Poprvé byl identifikován ve spadu po výbuchu vodíkové bomby.

Vlastnosti einsteinia
Atomové číslo 99 Počet stabilních izotopů 0
Atomová hmotnost 252 Elektronová konfigurace [Rn] 5f11 7s2
Teplota tání [°C] 860 Teplota varu [°C] 996
Elektronegativita 1,3 Hustota [g.cm-3] 8,84

Nemá žádný stabilní izotop, je známo 19 radioisotopů a tři jaderné izomery, nejdelší poločas rozpadu má 252Es – 471,7 dnů. Připravuje se bombardováním lehčích aktinoidů neutrony.

Vytváří sloučeniny v oxidačních číslech II a III. Oxid Es2O3 lze připravit zahříváním dusičnanu. Známe všechny halogenidy v oxidačním čísle III, jejich redukcí vodíkem lze připravit halogenidy dvojmocného Es.

2 EsX3 + H2 → 2 EsX2 + 2 HX

Bylo také připraveno několik organokovových sloučenin einsteinia s různými ligandy, např. diketony.

Einsteinium
Einsteinium (asi 300 mg) v křemenné zkumavce. Zdroj: commons

Odkazy

  1. Einsteinium na české wikipedii
  2. Einsteinium na anglické wikipedii

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.