7. skupina

7. skupina periodického systému prvků obsahuje celkem čtyři prvky: mangan, technecium, thenium a bohrium. Skupina nemá triviální název, všechny prvky patří mezi přechodné kovy, tedy do d-bloku tabulky.

Prvek Relativní atomová hmotnost Elektronegativita Teplota tání [°C] Teplota varu [°C]
Mangan 54,938 1,55 1246 2061
Technecium 98 1,9 2157 4265
Rhenium 186,207 1,9 3186 5630
Bohrium 270

Z prvků sedmé skupiny je běžně dostupný jen mangan, který se těží v objemech miliónů tun. Technecium a rhenium se na Zemi vyskytují pouze ve stopových množstvích a bohrium je uměle připravený prvek. Technecium nacházíme v produktech jaderného rozpadu, nemá žádný stabilní izotop.

Mangan je také nejreativnější než ostatní prvky této skupiny, na vzduchu se oxiduje, v práškovém stavu je pyroforický.