Yttrium

Yttrium je kovový prvek, který se často zařazuje mezi lanthanoidy, protože má velmi podobné vlastnosti. V přírodě se vyskytuje jako monoizotopický. Izotop 89Y má spin 1/2, ale má relativně nízkou citlivost v NMR.

Vlastnosti yttria
Atomové číslo 39 Počet stabilních izotopů 1
Atomová hmotnost 88,90584 Elektronová konfigurace [Kr] 4d1 5s2
Teplota tání [°C] 1799 Teplota varu [°C] 3203
Elektronegativita 1,22 Hustota [kg.m-3] 4472

Yttrium nacházíme v mnoha minerálech vzácných zemin a v uranových rudách. Jeho koncentrace v Zemské kůře je asi 31 ppm.

Kovové yttrium
Kovové yttrium. Zdroj: Commons

Yttrium je svým chováním velmi podobné lanthanoidům, proto se k nim dříve řadilo. Jeho podobnost s lanthanoidy je vyšší než s jeho sousedem v PSP – skandiem. Jediné, čím se od lanthanoidů odlišuje je jeho výrazná preference oxidačního stavu III, zatímco zhruba polovina lanthanoidů vytváří sloučeniny i v jiném oxidačním stavu. Hlavní využití nachází v elektronice, medicíně (radioaktivní izotop 90Y) a samozřejmě ve vysokoteplotních supravodičích. Materiál YBCO (YBa2Cu3O7) a jeho modifikace jsou velmi perspektivními supravodiči.

Supravodič YBCO
Supravodič YBCO. Credit: Commons

89Y NMR

Jako standard slouží roztok YCl3 ve vodě.

Spin 1/2
Zastoupení v přírodě 100 %
Jaderný magnetický moment μ/μN -0.1374154
Rozsah chemických posunů -50 až 500 ppm
Relativní citlivost k 1H 1,18×10-4
Relativní citlivost k 13C 0,69

Odkazy

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.