Bismut

Bismut, starším názvem vizmut, značka Bi, je těžký kov, se kterým se nejčastěji potkáváme ve slitinách. Také se používá při výrobě barev a keramiky. V zemské kůře je velmi vzácný, obsah cca 0,2 ppm. Vyskytuje se jak v ryzí formě, tak i jako minerál, nejčastěji bismutinit Bi2S3, bismit Bi2O3 a bismutit (BiO)2CO3.

Bismut nemá žádný stabilní izotop, ale za stabilní považujeme izotop 209Bi, který má extrémně dlouhý poločas rozpadu – 1,9×1019 roků.[4]

Vlastnosti

Atomové číslo83Počet stabilních izotopů0
Atomová hmotnost208,98Elektronová konfigurace[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
Teplota tání [°C]271,5Teplota varu [°C]1564
Elektronegativita2,02Hustota [g.cm-3]9,78

Woodův kov

Eutektická slitina tvořená bismutem (50 %), olovem (26,7 %), cínem (13,3 %) a kadmiem (10 %). Teplota tání se pohybuje mezi 60 až 70 °C, lze jej tedy roztavit ve vodní lázni.[5]

Woodův kov. Zdroj: Martiname/commons

Příprava je snadná, stačí odvážit kovy ve správném hmotnostním poměru a roztavit je v železném kelímku.[6]

NMR

Bismut má jeden velmi citlivý, NMR aktivní izotop 209Bi, který je kvadrupolární. V případě symetrického chemického okolí poskytuje úzké signály, v opačném případě jsou signály velmi široké. Standardem je roztok Bi(NO3)3 v D2O. V literatuře se dají najít ještě chemické posuny iontu BiF6, které se pohybují kolem -3200 ppm.

 209Bi
Spin9/2
Zastoupení v přírodě [%]100
Rozsah chemických posunů0 – -3300 ppm
Citlivost vzhledem k 1H0,144
Citlivost vzhledem k 13C848
Rezonanční frekvence v poli 1 T6,9630
Jaderný magnetický moment+4,1106

Odkazy

  1. Bismut na české wikipedii
  2. Bismut na anglické wikipedii
  3. Bismuth NMR spectroscopy: 209Bi and 19F high-resolution NMR spectra of the hexafluorobismuthate(V) Ion
  4. Experimental detection of α-particles from the radioactive decay of natural bismuth
  5. Wood’s metal
  6. Woodův kov – uranit

2 Replies to “Bismut”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.