Ytterbium

Ytterbium, Yb, je stříbro-bílý, měkký lanthanoid. Tvoří tři alotropní modifikace – α, β a γ.

Vlastnosti ytterbia
Atomové číslo 70 Počet stabilních izotopů 7
Atomová hmotnost 173,045 Elektronová konfigurace [Xe] 4f14 6s2
Teplota tání [°C] 824 Teplota varu [°C] 1196
Elektronegativita 1,1 Hustota [g.cm-3] 6,90

Přírodní ytterbium je směsí sedmi stabilních izotopů – 168Yb, 170Yb, 171Yb, 172Yb, 173Yb, 174Yb a 176Yb. Dále je známo 27 radioizotopů. Koncentrace v zemské kůře je asi 3 mg/kg. Čisté ytterbium bylo izolováno až roku 1953. V dnešní době se používá hlavně jako příměs do nerezových ocelí a v laserových technologiích.

Vzhledem k jeho elektronové konfiguraci tvoří sloučeniny v oxidačním stavu II, které jsou stabilnější než u ostatních lanthanoidů. Sloučeniny YbII jsou zbarvené do žlutozelena. Nejstabilnější sloučeniny, ale tvoří v oxidačním stavu III. S vodíkem reaguje za vzniku nestechiometrických hydridů. Ve vodě se rozpouští pomalu, v kyselinách rychle, vždy vzniká vodík. Reaguje se všemi halogeny za vzniku bílých halogenidů ytterbitých. Reakcí se vzduchem vzniká Yb2O3, který lze redukovat na YbO kovovým ytterbiem.

S karboxylovými kyselinami a α-aminokyselinami vytváří řadu komplexů a chelátů.[4]

Ytterbium by mohlo najít využití při konstrukci kvantových pamětí.[6] Sloučenina 171Yb:Y2SiO5, což je křemičitan Y2SiO5 dopovaný ionty ytterbitými.

NMR

Ytterbium má dva NMR aktivní izotopy, v praxi se využívá 171Yb, který má spin ½. Používá se pro charakterizaci organosloučenin ytterbia.

171Yb 173Yb
Spin ½ 5/2
Zastoupení v přírodě [%] 14,31 16,13
Rezonanční frekvence v poli 1 T 7,5261 2,0730
Jaderný magnetický moment +0,49367 -0,67989
Citlivost vůči 1H 0,00552 0,00135

Odkazy

  1. Ytterbium na české wikipedii
  2. Ytterbium na anglické wikipedii
  3. Avent, A.G.; Edelman, M.A.; Lappert, M.F.; Lawless, G.A. J. Am. Chem. Soc. 1989111, 3423-3425. The First High Resolution Direct NMR Observation of an f-Block Element.
  4. Butler, S.J.; Parker, D. Chem. Soc. Rev. 201342, 1652-1666. Anion binding in water at lanthanide centres: from structure and selectivity to signalling and sensing. DOI: 10.1039/c2cs35144g
  5. Atomová hmotnost ytterbia byla změněna
  6. Ytterbium: The quantum memory of tomorrow

2 Replies to “Ytterbium”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.