Terbium

Terbium, Tb, je měkký, stříbřitě-bílý lanthanoid.

Vlastnosti terbia
Atomové číslo 65 Počet stabilních izotopů 1
Atomová hmotnost 158,92535 Elektronová konfigurace [Xe] 4f9 6s2
Teplota tání [°C] 1356 Teplota varu [°C] 3123
Elektronegativita 1,2 Hustota [g.cm-3] 8,23

V přírodě se vyskytuje jako příměs v minerálech ostatních lanthanoidů a yttria. Jeho obsah v zemské kůře je cca 0,9 mg/kg. Objeveno bylo roku 1843 v oxidu yttritém švédským chemikem Carlem Gustafem Mosanderem.

Jako všechny lanthanoidy vytváří sloučeniny v oxidačním stavu +III a také +IV,, ty jsou ale méně stabilní. Na suchém vzduchu je stabilní, v přítomnosti vlhkosti se oxiduje. S vodou reaguje za vývoje vodíku a vzniku hydroxidu terbitého.

Při hoření vzniká směsný oxid:

8 Tb + 7 O2 → 2 Tb4O7 (Tb2O3.2TbO2)

Se všemi halogeny reaguje za vzniku bílých halogenidů terbitých.

Využívá se v luminoforech pro barevné obrazovky. Je součástí ferromagnetika Terfenol-D (TbxDy1-xFe2 x ~ 0,3), které se využívá např. v sonarech.

NMR

Terbium má jeden NMR aktivní izotop.

159Tb
Spin 3/2
Zastoupení v přírodě [%] 100
Rezonanční frekvence v poli 1 T 10,23
Jaderný magnetický moment +2,014
Citlivost vůči 1H 0,06945

Odkazy

  1. Terbium na české wikipedii
  2. Terbium na anglické wikipedii

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.