Berkelium

Berkelium, Bk, je radioaktivní aktinoid, stříbrné barvy.

Vlastnosti berkelia
Atomové číslo 97 Počet stabilních izotopů 0
Atomová hmotnost 247 Elektronová konfigurace [Rn] 5f9 7s2
Teplota tání [°C] 986 Teplota varu [°C] 2627
Elektronegativita 1,3 Hustota [g.cm-3] 13,2-14,8

Nemá žádný stabilní izotop, je známo 20 radioisotopů a šest jaderných izomerů. Poprvé bylo připraveno v roce 1949. V přírodě se nachází pouze ve stopových množstvích.

Vytváří sloučeniny v oxidačních číslech +3 a +4. Roztoky Bk3+ jsou většinou zelené, Bk4+ jsou žluté až oranžové. Známe halogenidy od trojmocného berkelia, od čtyřmocného je znám pouze fluorid BkF4 a hexafluoroberkeličitan cesný Cs2BkF6.

Odkazy

  1. Berkelium na české wikipedii
  2. Berkelium na anglické wikipedii
  3. Chemical Properties Of Berkelium

One Reply to “Berkelium”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.