Oganesson

Oganesson, Og, je silně radioaktivní a nestabilní prvek. Název byl prvku přidělen organizací IUPAC 28.11. 2016, do té doby byl označován jako Ununoctium.

Vlastnosti oganessonu
Atomové číslo 118 Počet stabilních izotopů 0
Atomová hmotnost 294 Elektronová konfigurace [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6 (odhad)
Teplota tání [°C] Teplota varu [°C] 80 (odhad)
Elektronegativita Hustota [g.cm-3] 4,9-5,1 (za teploty tání)

Poprvé bylo připraveno roku 1999 jadernou fůzí kryptonu a olova, ale tuto reakci se nepovedlo verifikovat. Dnes známe pouze jeden potvrzený izotop, 294Uuo s poločasem rozpadu 890 μs.

Předpokládalo se, že tento prvek bude plynný, jak by odpovídalo poloze v periodické tabulce, ale na základě relativistických efektů, bude jeho skupenství pravděpodobně pevné.[3] Fyzikální a chemické vlastnosti jsou zatím pouze predikovány.

Začátkem roku 2016 byl oganesson uznáno IUPACem.[3]

Odkazy

  1. Oganesson na české wikipedii
  2. Oganesson na anglické wikipedii
  3. Atomic and Molecular Properties of Elements 112, 114, and 118
  4. IUPAC – Discovery and Assignment of Elements with Atomic Numbers 113, 115, 117 and 118
  5. Aktualita z fyziky: Zapeklité atomy oganessonu

2 Replies to “Oganesson”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.