Jak budou vypadat další prvky v PSP?

V současné době je nejtěžším známým prvkem PSP oganesson s protonovým číslem 118, který se nachází v 7. periodě, 18. skupině. Otázkou je, jak budou vypadat prvky v 8. periodě.

Baryony
Baryony jsou částice s poločíselným spinem, které reagují na silnou interakci. Jsou složeny ze tří kvarků, jejich hmotnost je stejná nebo větší než hmotnost protonu. Řadí se mezi hadrony i fermiony.
Kvarky
Jsou elementární částice, z nichž se skládají hadrony. Podle současných znalostí nemají vnitřní strukturu a jsou tedy nedělitelné. Mají spin ½, jde tedy o fermiony. Kvarky rozdělujeme na šest tzv. vůní: d (dolů, down), u (nahoru, up), s (podivný, strange), c (půvabný, charm), b (spodní, bottom), t (svrchní, top).

Oganesson může být jedním z posledních prvků, které mají klasickou strukturu jádra. Tzn. že se skládají z protonů a neutronů, to jsou baryony, které se skládají ze tří kvarků, viz. obrázek dole.

Struktura protonu
Struktura protonu. Credit: Jacek Rybak/Commons

Jádra s hmotností vyšší než 300 (hmotnost jádra oganessonu je asi 293) by se mohly skládat pouze z volně se pohybujících kvarků up and down, šlo by o nový stav hmoty označovaný jako „up down Quark Matter“, zkráceně udQM. První zmínky o možné existenci kvarkové hmoty pocházejí už z roku 1984 od fyzika Edwarda Wittena a nyní mohou usnadnit cestu k prvkům z 8. periody PSP.

Odkazy

  1. New form of matter may lie just beyond the periodic table
  2. Quark Matter May Not Be Strange
  3. Hned za oponou periodické tabulky možná leží nová forma hmoty

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..