Astat

Astat je posledním prvkem 17. Skupiny, dle očekávání nemá žádný stabilní izotop. Všechny jeho izotopy mají velmi krátký poločas rozpadu, proto se vyskytuje jen v malých množstvích a jeho studium je poměrně obtížné a omezuje se pouze na velmi zředěné roztoky.

Vlastnosti astatu
Atomové číslo 85 Počet stabilních izotopů 0
Atomová hmotnost (210) Elektronová konfigurace [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
Teplota tání [°C] 302 Teplota varu [°C] 337
Elektronegativita 2,2 Hustota [g.cm-3] 6,2-6,5

Reaktivita astatu je nejnižší, je méně reativní než jód. Bylo připraveno poměrně velké množství sloučenin astatu, ale vzhledem k jejich stabilitě mají jen teoretické využití. V budoucnu se uvažuje o jejich využití v nukleární medicíně. Ve sloučeninách dosahuje astat oxidačních čísel -I, I, III, V a VII.

Odkazy

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.