Baryum

Baryum patří mezi kovy alkalických zemin, v přírodě se vyskytuje jako směs šesti stabilních izotopů a jednoho izotopu s dlouhým poločasem rozpadu (132Ba). Dva stabilní izotopy jsou NMR aktivní, ale málo citlivé – 135Ba a 137Ba.

Vlastnosti baria
Atomové číslo 56 Počet stabilních izotopů 7
Atomová hmotnost 137,327 Elektronová konfigurace [Xe] 6s2
Teplota tání [°C] 727 Teplota varu [°C] 1897
Elektronegativita 0,89 Hustota [g.cm-3] 3,51

NMR

Jako standard slouží roztok BaCl2 v D2O. Jádro 135Ba poskytuje užší signály, ale je méně ciltivé. V kapalné fázi poskytuje baryové NMR velmi široké linie a je proto málo využitelné. Častěji se využívá NMR v pevném stavu, např. pro charakterizaci supravodičů YBCO.

135Ba 137Ba
Spin 3/2 3/2
Zastoupení v přírodě [%] 6,592 11,232
Rozsah chemických posunů -15 až 5 ppm
Citlivost vzhledem k 1H 3,30.10-4 7,87.10-4
Citlivost vzhledem k 13C 1,93 4,62
Rezonanční frekvence v poli 1 T 4,2582 4,7634

Odkazy

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.