Klopné obvody

Klopné obvody patří mezi sekvenční obvody. Současný stav jejich výstupů je závislý nejen na okamžitých hodnotách vstupu, ale i na předcházejícím stavu výstupu. Mohou si tedy pamatovat informaci 1 bitu. U většiny z nich může ke změně stavu dojit pouze pomoci tzv. hodinového impulsu (buď náběžnou nebo sestupnou hranou).

Klopný obvod R-S je nejjednodušším klopným obvodem. Můžeme jej sestavit ze dvou hradel. Úrovni L na vstupu R se na výstupu Q nastaví úroveň L, úrovní L na vstupu S se na výstupu Q nastaví úroveň H. Slouží k uchování napěťové úrovně. Na oba vstupy nesmíme současně přivést úroveň L, protože po skončení těchto impulsů by nastal hazardní stav.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.