Fluor

Vydáno: 09. 02. 2013; Poslední aktualizace: 22. 10. 2023; Autor: Zdeněk Moravec

Fluor, F, je nekovový plyn, žlutozelené barvy. Je značně reaktivní a extrémně korozivní, kvůli problémům s transportem se nejčastěji spotřebovává na místě výroby. Čistý fluor byl připraven až roku 1886 elektrolýzou roztoku KHF2 v HF. Fluor a sloučeniny fluoru leptají sklo, proto se s nimi pracuje v plastových aparaturách.

Atomové číslo9Počet stabilních izotopů1
Atomová hmotnost18,998403Elektronová konfigurace[He] 2s2 2p5
Teplota tání [°C]-218,62Teplota varu [°C]-188,12
Elektronegativita3,98Hustota [kg.m-3]1,696
Vlastnosti fluoru

Izotopy

Přírodní fluor se skládá ze stabilního izotopu 19F a stopových množství radioizotopu 18F. Celkem známe 17 radioizotopů fluoru.

18F

Tento izotop má nejdelší poločas přeměny ze všech radioizotopů fluoru, 109,73 minut. Mechanismem β+ se mění na 18O:

$$^{19}_{\ \ 9}\textrm{F }\rightarrow\ ^{19}_{\ \ 8}\textrm{O + }^0_1\textrm{n}$$

Je to nejlehčí izotop, který obsahuje stejný a lichý počet neutronů a protonů.

Výskyt a výroba

Fluor je třináctý nejrozšířenější prvek v zemské kůře, kde se vyskytuje nejčastěji v kazivci (CaF2), kryolitu (Na3[AlF6]) a fluoroapatitu (Ca5(PO4)3F). Asi nejvíce využívaná sloučenina fluoru je kyselina fluorovodíková HF a také kryolit Na3[AlF6], který se používá při elektrolytické výrobě hliníku.

Průmyslová výroba větších množství fluoru se provádí elektrolýzou směsi KF/HF. Vodíkové a fluoridové ionty jsou redukovány a oxidovány za vzniku vodíku a fluoru. Elektrolýza probíhá při teplotě 70-130 °C. KF má roli katalyzátoru, samotný HF nelze elektrolyzovat.[14]

Menší množství fluoru lze připravit reakcí manganistanu draselného s fluoridem draselným v prostředí kyseliny fluorovodíkové a následným rozkladem produktu pomocí silně Lewisovsky kyselého fluoridu antimoničného.[15]

2 KMnO4 + 2 KF + 10 HF + 3 H2O2 → 2 K2MnF6 + 8 H2O + 3 O2
2 K2MnF6 + 4 SbF5 → 4 KSbF6 + 2 MnF3 + F2

Chemické vlastnosti

Chemie fluoru je velice bohatá a rozsáhlá. Fluor je velmi reaktivní prvek a reaguje prakticky se všemi prvk s výjimkou helia, argonu a neonu. S většinou prvků reaguje i za nízkých teplot a zpravidla velmi prudce, až explozivně.

Anorganické sloučeniny

Binární fluoridy známe v široké paletě stechiometrických poměrů od C4F až po IF7 (XeF8 ?). Fluoridy se často používají jako fluorační činidla, jako náhrada elementárního fluoru, který je drahý a velmi špatně se s ním pracuje. Fluorační síla klesá v řadě: ClF3 > BrF5 > IF7 > ClF > BrF3 >IF5.

Mimo fluoridů tvoří fluor i bifluoridový anion, HF2. Struktura aniontu je lineární, [F-H-F], patří do bodové grupy symetrie D∞h.[18]

Sloučeniny se vzácnými plyny

Vzácné plyny netvoří příliš mnoho sloučenin, většina jich obsahuje právě fluor. První připravenou sloučeninou vzácného plynu byl Xe[PtF6].[16]

Organické sloučeniny

V praxi se často setkáváme s teflonem, což je polymer obsahující fluor – polytetrafluorethylen. Využívá se jak při výrobě kuchyňského nádobí, tak u vysoce odolných chemických aparatur.

NMR

Fluor je monoizotopický prvek, citlivost v NMR se blíží citlivosti 1H. Poskytuje úzké signály, rozsah chemických posunů je poměrně široký.

 19F
Spin1/2
Zastoupení v přírodě [%]100
Citlivost vzhledem k 1H0,834
Citlivost vzhledem k 13C4716
Rezonanční frekvence v poli 1 T40,0776
Rozsah chemických posunů700 ppm; -300 až 400 ppm

19F chemické posuny

SloučeninaPosun [ppm]SloučeninaPosun [ppm]
XeF4438CF2-40-(-120)
F2423C=C-F-50-(-220)
XeF2258ArF-100-(-200)
NF3147R-F-120-(-260)
C=N-F140-(-70)BF3-124
O=C-F60-20C6F6-163
HF40MeF-270

Anorganické fluoridy ve vodném prostředí vytvářejí komplexní anionty jejichž složení a chemický posun závisí na koncentraci. Proto nejsou příliš vhodné pro kalibraci spektrometru.

19F NMR zředěného roztoku KF v D2O
19F NMR zředěného roztoku KF v D2O

Spektra izotopomerů BF4

Izotopomery jsou sloučeniny, které se liší izotopovým složením, toto má pochopitelně vliv i na vzhled NMR spekter. Protože se přírodní bor skládá ze dvou izotopů 10B a 11B, které se vyskytují v zastoupení 20:80, tak i anion BF4 nacházíme ve formě dvou izotopologů: 10BF4 (20 %) a 11BF4 (80 %). V 19F spektrech pak nacházíme dva signály s odpovídajícím integrálním poměrem intenzit.[17]

19F NMR spektrum BF4-
19F NMR spektrum BF4

Odkazy

 1. V přírodě byl nalezen elementární fluor
 2. Fluorid bromný – BrF
 3. The rate of the F + H2 reaction at very low temperatures
 4. Fluor na české wikipedii
 5. Fluor na anglické wikipedii
 6. 19F NMR
 7. The 19F NMR shifts are not a measure for the nakedness of the fluoride anion
 8. 19F-NMR solid state investigations of monovalent alkali metal fluorides and tetra-alkylammonium fluorides
 9. Fluorine-19 magic-angle spinning NMR
 10. Applications of 19F multidimensional NMR
 11. Comparison of 1H–19F two-dimensional NMR scalar coupling correlation pulse sequences
 12. 19F DOSY NMR analysis for spin systems with nJFF couplings
 13. 19F NMR Fingerprints: Identification of Neutral Organic Compounds in a Molecular Container
 14. Accounting for Fluorine: Production, Use, and Loss
 15. Chemical synthesis of elemental fluorine
 16. Xe[PtF6]
 17. Boron Isotope Effects in Fluorine NMR Spectra
 18. Bifluoride

Navigace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

4 Replies to “Fluor”

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..