Cesium

Cesium, Cs, je nejreaktivnější z alkalických kovů. Je to zlatožlutý, měkký kov. Má nízkou teplotu tání i varu. V parách jsou mimo atomů i dvouatomové molekuly. Prudce reaguje s kyslíkem za vzniku superoxidu cesného CsO2.

Vlastnosti cesia
Atomové číslo 55 Počet stabilních izotopů 1
Atomová hmotnost 132,905 Elektronová konfigurace [Xe] 6s1
Teplota tání [°C] 28,44 Teplota varu [°C] 671
Elektronegativita 0,75 Hustota [g.cm-3] 1,879

Jedná se o poměrně vzácný prvek, v zemské kůře je ho kolem 3 ppm. Vyskytuje se v minerálech: polucitu CsSi2AlO6 a lepidolitu Kli2[AlSi3O6](OH,F)2. Vyrábí se elektrolýzou taveniny CaCl2 a CsCl.

Oxidy

Cesium vytváří poměrně velké množství binárních sloučenin s kyslíkem. Hlavním produktem hoření cesia na vzduchu je superoxid CsO2. Narozdíl od ostatních alkalických kovů, má Cs2O strukturu anti-CdCl2, jde o žluto-oranžovou, krystalickou látku. Reakcí bezvodého hydroxidu cesného (CsOH) s plynným ozónem vzniká ozonid cesný – CsO3. Ten se stáním pomalu rozkládá na kyslík a superoxid.

Dále vytváří řadu suboxidů:

Vzorec Teplota tání [°C] Barva
Cs7O 4,3 bronzová
Cs4O 10,5 červenofialová
Cs3+xO 166 (rozklad) tmavě zelená
Cs11O3 52,5 fialová

Atomové hodiny

Cesium je základem atomových hodin  v NISTu, jejich předpokládaná odchylka je 1 sekunda za milion let. Principem jejich funkce je sledování frekvence emitovaného záření po opakovaném přechodu mezi základním a excitovaným stavem atomu cesia.

NIST-7
Atomové hodiny NIST-7. Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atomic_Clock024.jpg

NMR

Cesium má jeden NMR aktivní, středně citlivý izotop. Je kvadrupolární, ale s nízkým kvadrupólovým momentem, takže poskytuje relativně úzké linie v poměrně velkém rozsahu chemických posunů. Standardem je 0,1 M roztok CsNO3 v D2O.

  133Cs
Spin 7/2
Zastoupení v přírodě [%] 100
Citlivost vzhledem k 1H 0,0484
Citlivost vzhledem k 13C 284
Rezonanční frekvence v poli 1 T 5,6234
Rozsah chemických posunů -30 – 130

Chemické posuny

Cs+ organické soli 130 – (-30)
Cs+ (aq) 30 – (-10)
0,1 M roztok CsNO3 v D2O 0

 Odkazy

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.