13. skupina

13. skupina periodického systému prvků obsahuje celkem šest prvků: bor, hliník, gallium, indium, thallium a nihonium. Dříve se prvky této skupiny označovaly jako triely.

Zastoupení boru v přírodě je velmi nízké, jen 10 ppm, 0,001 % v zemské kůře. Hlavním zdrojem boru je minerál borax. Naproti tomu je hliník třetím nejrozšířenějším prvkem, jeho zastoupení v zemské kůře je asi 8,2 %, hlavním zdrojem je minerál bauxit. Obsah gallia v zemské kůře je jen 0,0018 %, ve stopových množstvích se nachází např. v bauxitu nebo germanitu. Zastoupení india je ještě nižší, pouhých 0,000005 %, největší zásoby jsou v Kanadě. Zastoupení thallia je vyšší, 0,00006 %, jde o 56. nejrozšířenější prvek na Zemi. Posledním prvkem je nihonium, které se v přírodě nevyskytuje. Poprvé bylo připraveno roku 2004 v Dubně, jeho jménu bylo schváleno IUPACem 28. listopadu 2016.

Prvek Relativní atomová hmotnost Elektronegativita Teplota tání [°C] Teplota varu [°C]
Bor 10,811 2,04 2076 3927
Hliník 26,9815386 1,61 660,32 2519
Gallium 69,7234 1,81 29,7645 2204
Indium 114,818 1,78 156,60 2072
Thallium 204,3833 1,62 304 1473
Nihonium 284,18