Lutecium

Lutecium, Lu, je stříbrně-bílý, měkký lanthanoid. Má poměrně málo komerčních využití, jedno z nich je katalyzátor krakování ropy.

Vlastnosti lutecia
Atomové číslo 71 Počet stabilních izotopů 1
Atomová hmotnost 174,9668 Elektronová konfigurace [Xe] 6s2 4f14 5d1
Teplota tání [°C] 1652 Teplota varu [°C] 3402
Elektronegativita 1,27 Hustota [g.cm-3] 9,841

Má jeden stabilní izotop – 175Lu a jeden radioizotop s dlouhým poločasem rozpadu – 176Lu (3,78.1010 roků). Koncentrace v zemské kůře je jen okolo 0,5 mg/kg. Roční světová produkce je asi 10 tun.

Lutecium vytváří sloučeniny pouze v oxidačním čísle III. Roztoky jsou většinou bezbarvé a krystaly bílé. Kovové lutecium hoří při teplotě 150 °C na oxid, který má schopnost absorbovat oxid uhličitý a vodu. Rozpouští se ve slabých kyselinách a zředěné kyselině sírové za vzniku bezbarvých iontů, které obsahují sedm až devět molekul vody.

NMR

Lutecium má dva NMR aktivní izotopy.

175Lu 176Lu
Spin 7/2 7
Zastoupení v přírodě [%] 97,41 2,59
Rezonanční frekvence v poli 1 T 4,8626 3,451
Jaderný magnetický moment +2,2327 +3,169
Citlivost vůči 1H 0,03128 0,03975

Odkazy

  1. Lutecium na české wikipedii
  2. Lutecium na anglické wikipedii

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.