Europium

Europium, Eu, je šestý lanthanoid. Je to středně tvrdý, stříbrně-bílý kov. Je to asi nejvyužívanější lanthanoid, protože je obsažen v luminoforech pro CRT obrazovky. Má jediný stabilní izotop 153Eu.

Vlastnosti europia
Atomové číslo 63 Počet stabilních izotopů 1
Atomová hmotnost 151,964 Elektronová konfigurace [Xe] 4f7 6s2
Teplota tání [°C] 826 Teplota varu [°C] 1529
Elektronegativita 1,2 Hustota [g.cm-3] 5,264

Jeho koncentrace v zemské kůře je asi 1,2 mg/kg. Vyskytuje se v minerálech společně s ostatními lanthanoidy. Objeveno bylo roku 1890. Vlastnostmi se značně odlišuje od ostatních lantahnoidů, má poměrně nízké teploty tání i varu a také nízkou hustotu. Jako všechny lanthanoidy vytváří stabilní sloučeniny europité, ale čím se odlišuje i stabilní europnaté sloučeniny (EuII) např. sulfid EuS, tyto sloučeniny mají elektronovou konfiguraci 4f7.

Europium se využívá v optoelektronických zařízeních, laserech a také ve stínítkách CRT televizních obrazovek.

NMR

Europium má dva NMR aktivní izotopy, oba mají spin 5/2.

151Eu 153Eu
Spin 5/2 5/2
Zastoupení v přírodě [%] 47,82 52,18
Rezonanční frekvence v poli 1 T 10,5856 4,6745
Jaderný magnetický moment +3,4718 +1,5331
Citlivost vůči 1H 0,17929 0,01544

Odkazy

  1. Europium na české wikipedii
  2. Europium na anglické wikipedii

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.