Darmstadtium


Darmstadtium, Ds, je radioaktivní transaktinoid. Poprvé bylo připraveno v Německu roku 1994, pojmenováno je po městě, kde bylo připraveno – Darmstadtu.

Vlastnosti darmstadtia
Atomové číslo 110 Počet stabilních izotopů 0
Atomová hmotnost 281 Elektronová konfigurace [Rn] 5f14 6d8 7s2 (odhad)
Teplota tání [°C] Teplota varu [°C]
Elektronegativita Hustota [g.cm-3] 34,8 (odhad)

Známe devět izotopů darmstadia a tři jaderné izomery. Nejdelší poločas rozpadu má 281Ds – 9,6 sekund. První příprava byla provedena bombardováním terče z 208Pb urychlenými jádry 62Ni, podařilo se tak získat jeden atom 269Ds:
$$^{208}_{82}Pb + ^{62}_{28}Ni \rightarrow ^{269}_{110}Ds + ^{1}_{0}n$$

Nuklid Poločas rozpadu
267Ds 3 µs
269Ds 230 µs
270Ds 160 µs
271Ds 210 ms
273Ds 170 µs
277Ds 4,1 ms
279Ds 180 ms
280Ds 6,7 ms
281Ds 9,6 s

Vzhledem k malému množství dosud připraveného darmstadia neexistuje moc údajů o jeho fyzikálních a chemických vlastnostech, pouze jsou dostupné údaje o předpokládaných vlastnostech. Připraven byl pouze fluorid DsF6, který je dle očekávání poměrně těkavý.

Odkazy

  1. Darmstadtium na české wikipedii
  2. Darmstadtium na anglické wikipedii
  3. The darmstadtium cornerstone

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.