Darmstadtium


Darmstadtium, Ds, je radioaktivní transaktinoid. Poprvé bylo připraveno v Německu roku 1994, pojmenováno je po městě, kde bylo připraveno – Darmstadtu.

Atomové číslo110Počet stabilních izotopů0
Atomová hmotnost281Elektronová konfigurace[Rn] 5f14 6d8 7s2 (odhad)
Teplota tání [°C]Teplota varu [°C]
ElektronegativitaHustota [g.cm-3]34,8 (odhad)

Známe devět izotopů darmstadia a tři jaderné izomery.[4] Nejdelší poločas rozpadu má 281Ds – 9,6 sekund. První příprava byla provedena bombardováním terče z 208Pb urychlenými jádry 62Ni, podařilo se tak získat jeden atom 269Ds:
$$^{208}_{82}Pb + ^{62}_{28}Ni \rightarrow ^{269}_{110}Ds + ^{1}_{0}n$$

NuklidPoločas rozpadu
267Ds3 µs
269Ds230 µs
270Ds160 µs
271Ds210 ms
273Ds170 µs
277Ds4,1 ms
279Ds180 ms
280Ds6,7 ms
281Ds9,6 s

Vzhledem k malému množství dosud připraveného darmstadia neexistuje moc údajů o jeho fyzikálních a chemických vlastnostech, pouze jsou dostupné údaje o předpokládaných vlastnostech.

Odkazy

  1. Darmstadtium na české wikipedii
  2. Darmstadtium na anglické wikipedii
  3. The darmstadtium cornerstone
  4. Isotopes of darmstadtium

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.