Argon

Argon je vzácný plyn, v atmosféře je ho asi 1 %. U argonu známe 24 izotopů, od 30Ar do 53Ar. V NMR se argon nevyužívá, byly pouze počítány teoretické posuny (ab initio). NMR aktivní izotop 39Ar se v přírodě vyskytuje ve velmi nepatrných koncentracích, jeho poločas rozpadu je 269 let.

Vlastnosti argonu
Atomové číslo 18 Počet stabilních izotopů 3
Atomová hmotnost 39,944 Elektronová konfigurace [Ne] 3s2 3p6
Teplota tání [°C] -189,35 Teplota varu [°C] -185,85
Elektronegativita Hustota [g.cm-3] 0,0017838

U argonu bylo charakterizováno pouze několik málo sloučenin. Fotolýzou směsi HF a argonu v matrici z iodidu cesného při teplotě 8 K lze připravit a pomocí IR spektroskopie identifikovat sloučeninu HArF.[6] Teoreticky by mělo být možné připravit i sloučeniny s vazbnou Ar-C a Ar-Si.

Jeho inertních vlastností se využívá např. při svařování kovů a slitin. Získává se frakční destilací zkapalněného vzduchu.

NMR

Argon nemá žádný stabilní, NMR aktivní izotop, ale pro měření lze využít jeho umělé izotopy 37 a 39. Jako standard se využívá plynný argon. Dostupných informací k NMR je velmi málo.

37Ar 39Ar
Spin 3/2 7/2
Zastoupení v přírodě [%] 0 0
Rezonanční frekvence v poli 1 T 5,819 3,46
Jaderný magnetický moment +1,145 -1,59

Odkazy

  1. Argon na české wikipedii
  2. Argon na anglické wikipedii
  3. Argon NMR
  4. Ab initio studies of the nuclear magnetic resonance chemical shifts of a rare gas atom in a zeolite
  5. Sensitivity of Noble Gas NMR Parameters to the Heterocyclic Ring Proximity. Density Functional Theory Studies of Ne–Furan and Ar–Furan Complexes
  6. Formation of novel rare-​gas molecules in low-​temperature matrices
  7. Stabilizace fluoridů argonu působením vysokého tlaku

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

One Reply to “Argon”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.