Tabulka vlnočtů vibrací

Vydáno: 11. 08. 2023; Poslední aktualizace: 27. 01. 2024; Autor: Zdeněk Moravec

Vlnočty absorpčních pásu vybraných vazeb pro infračervenou spektroskopii.

Funkční skupinaVlnočet [cm-1]
O-H3700-3500
O-H (vodíková vazba)3500-3000
N-H3500-3200
C-H (aromatické)3100-3000
C-H (alifatické)3000-2850
S-H2700-2550
B-H (terminální)2650-2350
P-H2450-2275
N=C=O (isokyanáty)2275-2250
Si-H2250-2100
CN ligand (terminální)2200-2000
CO (terminální karbonylový ligand)2200-1900
S-CΞN (thiokyanáty)2175-2140
B-H (můstkové)2100-1600
CO (můstkový karbonylový ligand)1900-1700
NO (terminální, lineární MNO)1900-1650
Al-H1800-1700
C=O (org. karbonyl)1750-1650
C=N (org.)1690-1630
NO (terminální, lomený MNO)1690-1525
C-F1400-1000
P=O (fosfonáty)1260-1230
P-H (fosfiny)1250-950
P=O (fosfáty, fosfinoxidy)1200-1100
O-Cl1200-700
Si-OR1100-1000
P-OR (estery)1050-900
B-Cl1000-600
C-Cl1000-600
N-Cl800-600
Si-Cl750-600
S-Cl750-400
C-Br690-515
C-I600-500
P-Cl600-450
S-S (disulfidy)540-500

Další kapitoly