Rhenium

Rhenium, Re, je velmi těžký a tvrdý kov s vysokou teplotou tání. Prvek byl objeven až roku 1925 jako příměs v platině. Roku 1928 byl izolován 1 g čistého rhenia, zpracováním 660 kg molybdenitu.

Vlastnosti rhenia
Atomové číslo 75 Počet stabilních izotopů 1 (2)
Atomová hmotnost 186,207 Elektronová konfigurace [Xe] 4f14 5d5 6s2
Teplota tání [°C] 3186 Teplota varu [°C] 5596
Elektronegativita 1,9 Hustota [g.cm-3] 21,02

V přírodě je velmi vzácné, jeho průměrné zastoupení v zemské kůře je 1-5 ng/kg, v mořské vodě je jeho koncentrace ještě nižší. Vyskytuje se hlavně jako příměs v molybdenitu a v měděných rudách. Přírodní rhenium se skládá ze dvou izotopů, jeden je stabilní a druhý má velmi vysoký poločas rozpadu.

Izotop Zastoupení [%] Poločas rozpadu [roky]
185Re 37,4 stabilní
187Re 62,6 4,12×1010

Většina rhenia se využívá jako přísada do vysokoteplotních slitin pro letecké motory, dále nachází využití v Pt/Re katalyzátorech. Slitina Pt/Re se také využívá v termoelektrických článcích a vinutí do odporových pecí.

V porovnání s manganem je méně reaktivní, je velmi podobné techneciu. Na vzduchu je odolné vůči oxidaci, v práškové podobě nebo v podobě porézní houby je podstatně reaktivnější. Při zahřívání v kyslíku hoří na Re2O7, s fluorem vytváří směs ReF6 a ReF7. Dobře se rozpouští v oxidujících kyselinách.

Rhenium vytváří také skupinu trojúhelníkových klastrů tvořených třemi atomy rheia, které jsou spojeny dvojnými vazbami. Tento motiv nacházíme např. v halogenidech rhenia.

Re3-alkoxide
Zdroj: Zhuang, W.W. et al; Polyhedron 1998, 17, 879-889

NMR

Oba izotopy rhenia jsou NMR aktivní, mají spin 5/2. Jako standard se využívá ReO4.

185Re 187Re
Spin 5/2 5/2
Zastoupení v přírodě [%] 37,4 62,6
Rezonanční frekvence v poli 1 T 9,7176 9,8170
Jaderný magnetický moment +3,1871 +3,2197
Citlivost vůči 1H 0,14 0,14

Odkazy

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.