18. skupina

Vydáno: 22. 05. 2018; Poslední aktualizace: 28. 12. 2023; Autor: Zdeněk Moravec

18. skupina (vzácné plyny) periodického systému prvků obsahuje celkem sedm prvků: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon a oganesson. Všechny prvky mají ve valenční slupce osm elektronů (ns2 np6), patří do p-bloku PSP.

PrvekRelativní atomová hmotnostElektronegativitaTeplota tání [°C]Teplota varu [°C]
Helium4,0026−272,15−268,93
Neon20,179−248,67−246,05
Argon39,948−157,10−152,30
Krypton83,803,00−157,10−152,30
Xenon131,302,6−111,82−108,12
Radon2222,2−71−61,8
Oganesson293,215   

Helium je po vodíku nejběžnějším prvkem ve vesmíru, hmotnostní zastoupení asi 24 %. Na Zemi se získává ze zemního plynu, kde je ho až 7 %. V zemské atmosféře je obsah helia pouze 5,2 ppm, protože atom helia je moc lehký a gravitace ho neudrží. Neon, argon, krypton a xenon se získávají frakční destilací kapalného vzduchu. Radon vzniká v půdě alfa rozpadem radia.

$$^{226}_{\phantom{0}88}\textrm{Ra}\ \rightarrow {}^{222}_{\phantom{0}86}\textrm{Rn}\ + {}^{4}_{2}\alpha$$

Všechny prvky 18. skupiny jsou plynné, jejich reaktivita je velmi nízká, dlouho se předpokládalo, že nedokáží tvořit sloučeniny. Nejvíce sloučenin vytváří xenon a krypton, převážně s fluorem a kyslíkem. Od lehčích plynů známe sloučenin méně nebo žádné. Kromě kovalentních sloučenin, vytváří vzácné plyny i tzv. klathráty, tj. molekuly, kde je atom plynu uzavřen v dutině krystalu, dále také známe endohedrální deriváty fullerenů.

Navigace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr