18. skupina


18. skupina (vzácné plyny) periodického systému prvků obsahuje celkem sedm prvků: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon a oganesson. Všechny prvky mají ve valenční slupce osm elektronů (ns2 np6), patří do p-bloku PSP.

Prvek Relativní atomová hmotnost Elektronegativita Teplota tání [°C] Teplota varu [°C]
Helium 4,0026 −272,15 −268,93
Neon 20,179 −248,67 −246,05
Argon 39,948 −157,10 −152,30
Krypton 83,80 3,00 −157,10 −152,30
Xenon 131,30 2,6 −111,82 −108,12
Radon 222 2,2 −71 −61,8
Oganesson 293,215

Helium je po vodíku nejběžnějším prvkem ve vesmíru, hmotnostní zastoupení asi 24 %. Na Zemi se získává ze zemního plynu, kde je ho až 7 %. V zemské atmosféře je obsah helia pouze 5,2 ppm, protože atom helia je moc lehký a gravitace ho neudrží. Neon, argon, krypton a xenon se získávají frakční destilací kapalného vzduchu. Radon vzniká v půdě rozpadem radia.

$$^{226}_{\phantom{0}88}Ra \rightarrow {}^{222}_{\phantom{0}86}Rn + {}^{4}_{2}\alpha$$

Všechny prvky 18. skupiny jsou plynné, jejich reaktivita je velmi nízká, dlouho se předpokládalo, že nedokáží tvořit sloučeniny. Nejvíce sloučenin vytváří xenon a krypton, převážně s fluorem a kyslíkem. Od lehčích plynů známe sloučenin méně nebo žádné. Kromě kovalentních sloučenin, vytváří vzácné plyny i tzv. klathráty, tj. molekuly, kde je atom plynu uzavřen v dutině krystalu, dále také známe endohedrální deriváty fullerenů.